Bitcoin er Større enn Både Bank of America og Kina til Sammen.

Bitcoin is Larger Than Banks

TL;DR

  • Bitcoin overgår Bank of America og Bank of China når det gjelder total markedsverdi.
  • Den kraftige økningen i markedsverdi skyldes kursøkningen de siste to ukene. Bitcoin steg med over 25 % som følge av ryktene om at SEC vil akseptere en Bitcoin ETF.

Bitcoin slår storbankene på markedsverdi

Bitcoins bemerkelsesverdige vekst har ført til en markedsverdi som overgår den samlede verdien av to globale finansgiganter, Bank of America og Bank of China.

Bitcoin-kurs den siste måneden
Bitcoin stiger mer enn 10 000 dollar i oktober 2023.

Denne enestående prestasjonen understreker kryptovalutaenes økende betydning i det globale finanslandskapet.

Bitcoins desentraliserte natur og begrensede tilgang har skapt entusiasme hos investorene, mens de tradisjonelle bankene står overfor nye utfordringer.

Sammenligningen symboliserer et skifte i finansielle paradigmer, der Bitcoin tilbyr en alternativ verdioppbevaring og grenseløse transaksjoner.

Det er et bevis på blokkjedeteknologiens disruptive potensial, som endrer hvordan folk oppfatter og samhandler med penger.

Bitcoin-prisvekst drevet av tilstrømningen av Stablecoins

Nyere data viser at tilbudet av de fem største stablecoins – USDT, USDC, BUSD, TUSD og DAI – har økt etter en periode med nedgang.

Innstrømning og utstrømning av stablecoins
Aggregert markedsverdi Prosentvis endring | Kilde: Glassnode

Etter oppgangskonjunkturen i 2021 økte det totale tilbudet av disse stablecoins fra beskjedne 25 milliarder til forbløffende 162 milliarder i februar 2022.

Tidevannet har imidlertid snudd, noe som gjenspeiler Bitcoins nedgang i 2022, noe som har resultert i dagens samlede tilbud på ca. 120 milliarder.

For første gang siden april 2022 øker tilbudet av disse ledende stablecoins igjen, og vendepunktet inntraff 19. oktober.

Det er verdt å merke seg at denne veksten sammenfalt med et Bitcoin-rally, noe som kan tyde på at likviditeten i kjeden er tilbake etter et langvarig «bear market«, noe som kan gi Bitcoin sårt tiltrengt støtte.

Tilstrømningen av stablecoins til Bitcoin bidro sterkt til at Bitcoin passerte 30 000 dollar i oktober 2023.

Derfor er det viktig å overvåke utviklingen i stablecoin-tilbudet for å kunne forutsi Bitcoins markedsdynamikk.

Bitcoin-adresser med mer enn 1 000 dollar når rekordhøye nivåer

Data viser at antallet Bitcoin-adresser som har over 1 000 dollar i BTC, tilsvarende 0,028 BTC til dagens pris på 35 115 dollar, har nådd en ny topp på 8 millioner.

Dette tallet kan vokse eksponentielt etter hvert som Bitcoin tjener penger, noe som markerer en positiv langsiktig utvikling for kryptovalutaen.

Bitcoin-adresser med mer enn 1 000 dollar
Bitcoin-adresser med mer enn 1 000 dollar | Kilde: Blockware Solutions

Monetarisering innebærer i hovedsak å generere inntektspotensial fra en eiendel som tidligere ikke ga inntekter.

Denne milepælen sammenfaller med Bitcoins oppgang på 25 % i løpet av de siste fire ukene, drevet av forventningen om SECs godkjenning av børshandlede spotfond for Bitcoin.

Det rekordhøye antallet Bitcoin-adresser med minst 1000 dollar i BTC viser en økende interesse for å eie kryptovaluta.

Denne trenden gir større finansiell inkludering og gjør det mulig for flere å delta i markedet for digitale eiendeler. Dette kan potensielt utvide bruken av kryptovalutaer i daglige transaksjoner og investeringer.

I tillegg har økningen i tilbudet av stablecoins styrket Bitcoins likviditet og den generelle markedsstabiliteten.

Denne utviklingen understreker utviklingen i det digitale finanslandskapet, som gir sluttbrukerne flere valgmuligheter og større tilgang til kryptovaluta.

Tror du dette er starten på en opptur for Bitcoin?