Bull vs. Bear Market for Nybegynnere

bull vs bear

Dersom man følger med på kryptovalutanyheter, leser overskrifter og poster på sosiale medier kommer du før eller siden til å komme over termer som bear market og bull market. Terminologien blir brukt om alle finansmarkeder som omhandler aksjehandel. Både tradisjonell aksjehandel eller den som dreier seg om handel med kryptovaluta. Derfor er det viktig å vite hva disse termene innebærer, og hvordan de påvirker deg som investor.

Termene bear market og bull market blir generelt sett brukt for å beskrive hvordan et marked ligger an. Mer spesifikt; hvorvidt markedet er på vei opp eller ned. Disse termene er typiske refleksjoner av investorenes følelser hva gjelder markedet. Vanligvis vil du se markedsverdien gå opp i lys av gode nyheter og falle i lys av dårlige nyheter. Andre ganger vil andre faktorer påvirke markedet på uforutsette måter, for eksempel «pump and dump» grupper (ikke å anbefale) som strategisk kjøper store mengder valuta for å drive opp prisene for så å selge alle for en gevinst.

Les alle kryptobetegnelser her.

Bull Market

Bull market blir brukt for å beskrive et marked hvor verdien er stigende. Vanligvis vil du se termen bli brukt når det er en stabil økning i prisen på et objekt. Dette innebærer at tilliten til markedet er høy, og investorene føler seg optimistiske hva gjelder markedets tilstand. Du kan være en bullish investor dersom du planlegger å kjøpe og beholde dine objekter på lang sikt. Dette er trygt og vil kunne gi fortjeneste i fremtiden.

Historien til Bull Markedet

Begrepet bull market (Bullish market) stammer fra en gang rundt 1714, men det er mange versjoner av hvor begrepet stammer fra. En teori er at det kommer fra måten en okse angriper sine motstandere på. En okse senker hodet og bruker sine horn i en oppadgående stilling for så å presse dem inn i en motstander. I markedet gjelder dette når markedet er lavt og begynner å stige. For så å kaste sin motstander opp i luften. Det vil si: Et bull market kommer når markedet har vært lavt for så å stige hurtig.

Bull Blood Sport

En annet teori stammer fra den elisabetanske æraen på slutten av 1500-tallet. På denne tiden fantes en sport som ble kalt «bull-baiting». Dette var en brutal sport der tilskuerne fikk se en kastrert okse bli angrepet av en gruppe hunder. Denne sporten ble forbudt i 1835. Dette stemmer ganske bra med når begrepet først ble kjent så mange går ut ifra at det er der begrepet oppsto.

The Bull Board

En annen teori stammer fra London Stock Exchange. Dette aksjemarkedet ble etablert i løpet av det 17. århundre, noe som stemmer godt med årstallet 1714. I løpet av de første årene av aksjemarkedet ble oppslagstavlen hvor handelsmenn førte opp sine handler kalt en bull.

Hvordan Identifisere et Bull Market

Et bull market kan gjenkjennes ved hjelp av et par nøkkelfaktorer utenom bare observere en konsistent stigende trend. Disse faktorene stemmer ikke alltid, men er enkle kjøreregler du kan se etter for å identifisere et bull market.

  • Grunnleggende økonomi.

Tilbud og etterspørsel. I et bull market er det mye optimisme og selvtillit, slik at man vanligvis ser en sterk etterspørsel etter en ressurs med et begrenset tilbud. Ikke mange investorer vil selge siden tilliten er høy, og mange ønsker å komme seg inn på markedet. På grunn av dette vil prisene øke.

  • Økonomisk helse.

Når en økonomi er sunn vil folk ha mer penger å bruke. Et bull market kan være en konsekvens av en sunn økonomi da investorer har mer penger å bruke på objekter.

  • Menneskelig psykologi.

Ser du dårlige nyheter vedrørende din favorittvaluta og verdien synker? Dette skyldes enkel menneskelig oppførsel og psykologi. Tankene og følelsene til en investor som handler på markedet er en viktig påvirkningskraft på hvorvidt markedet stiger eller synker. Under et bull market er tilliten høy og investorene er optimistiske hva gjelder å skaffe seg profitt.

For langsiktige formål kan du bruke dagens lys på din foretrukne handelsplattform for å følge med på siste trender og hvor bull market forekommer. Du kan også finne viktige nyheter vedrørende bull market markedsdata for å se hvordan markedet reagerer på ulike nyheter og dermed være bedre forberedt på å investere når lignende nyheter blir forespeilet.

Her ser man et eksempel på et "bull run"
Her ser man et eksempel på et «bull run».

Bear Market

Bear market (bearish) beskriver et marked som faller i verdi. Motsatt av bull market; når du ser en konsekvent nedgang i prisen på et objekt har du sannsynligvis identifisert et bear market. I dette markedet er tilliten lav, noe som styrer mange investorer bort fra objektet.

Bear Market Historie

Som med bull market stammer begrepet bear market fra tiden rundt 1714. Den første teorien om en slik markedsterminologi stammer fra hvordan bjørnen angriper. Se for deg at en bjørn veiver med store poter ovenfra og ned; slår ned sin motstander. Dette symboliserer den nedadgående trenden vi ser på bear market.

The Bare Board

Etter opprettelsen av The London Stock Exchange postet handelsmenn tilbud om å kjøpe aksjer. Når etterspørselen etter aksjer var lav; var styret bart. Dette sies å være opprinnelsen for termen bear market; altså når markedet var nede.

Hvordan identifisere et bear market

Et bear market kan identifiseres på samme måte som et bull market bare med motsatte detaljer. Man ser at verdien av et objekt er i konsekvent nedgang. Disse faktorene som nå nevnes er ikke alltid nøyaktige for å påvise et bear market.

  • Grunnleggende økonomi.

I et bear market er tilbudet høyt og etterspørselen lav. I grunnleggende økonomi innebærer dette at prisen faller. Dette innebærer at flere vil selge enn å kjøpe.

  • Økonomisk helse.

Et bear market kan noen ganger forbindes med svak økonomi. Investorer vil ha mindre midler å bruke i svake økonomiske tider; en nedadgående trend kan føre til at investorer trekker seg enda lenger unna.

  • Menneskelig psykologi.

Menneskelige følelser og psykologi styrer markedet. Noen ganger vil man finne et bear market når marked sikkerheten er som dårligst. Dette kan skylde andre faktorer som frykt, usikkerhet og tvil (FUD). Investorer kan i slike tider flytte sine penger til mer stabile objekter. Ettersom markedet er upopulært kan dette skade tilliten til investorer og føre til at investorer holder seg borte fra objektet. Dette medfører prisnedgang i markedet.

Et bear market kan være et bra tidspunkt å starte å bruke noen markedsindikatorer for å se om et objekt blir oversolgt. Dette gir investorer muligheten til å investere i lovende objekter til nedsatte priser.

Konklusjon

Ved å se på historiske markedstrender vil det være nyttigt å identifisere bull vs bear markeder.