Hvilket Land Eier Mest Bitcoin i 2024?

which country owns the most bitcoin

USAs myndigheter eier desidert mer Bitcoin enn noen annen offentlig enhet i verden. Dette skyldes ikke planer om kryptokjøp godkjent av Washington, men snarere en rekke lovlige beslag i Web3-sektoren.

I mars 2023 solgte amerikanske myndigheter Bitcoin for første gang. Siden den gang har selskapet organisert flere auksjoner og åpne markedsoperasjoner som involverer BTC-beholdningen. USAs dominans er imidlertid ikke lenger tydelig når vi ser på kryptoeiere i detaljhandelen.

Denne statistikkartikkelen vil svare på spørsmålet «Hvilket land eier flest Bitcoin?». Fra et myndighetsperspektiv til et detaljhandelsperspektiv er det ulike måter å se på saken på.

Topp 5 fakta om land som eier BTC

Her er de viktigste faktaene om land som eier Bitcoin:

  • Amerikanske myndigheter har 69 640 bitcoin etter flere beslagleggelser fra FBI (Forbes).
  • Mesteparten av dette beløpet(56 %) kommer fra FBIs beslagleggelse av Silk Roads grunnleggere.(Dune)
  • El Salvador – som begynte å akseptere BTC som lovlig betalingsmiddel i 2021 – har 2,473 Bitcoin i lommeboken sin. (Forbes)
  • Når det gjelder sluttbrukere, kommer to av tre BTC-eiere(66%) fra fremvoksende land.(CoinShares)
  • Norge har en eierandel på 2,14 % i MicroStrategy (MSTR) gjennom Statens pensjonsfond utland. Tatt i betraktning MSTRs 158 400 BTC, eier Norge indirekte 3 390 BTC(Coinfomania).

En titt på staters innehav av Bitcoin

USAs dominans blant regjeringer som eier Bitcoin(BTC) er tydelig og veldokumentert av on-chain-data. El Salvador og Ukraina følger, av ulike grunner, etter USA på denne rangeringen.

Amerikanske myndigheter eier 90,3
Den amerikanske staten eier 90,3 %.

I 2023 vil verdens regjeringer ha en samlet mengde Bitcoin som tilsvarer 73 701 BTC.

Mer spesifikt er svimlende 90,3 % av dette beløpet i hendene på den amerikanske regjeringen, totalt 69 640 BTC.

Dette imponerende beløpet avhenger i stor grad av det faktum at det amerikanske FBI historisk sett beslagla 259 112 BTC gjennom sin lovlige virksomhet.

I løpet av disse årene har FBI, med støtte fra den føderale regjeringen, solgt 189 472 Bitcoins.

Utover den amerikanske regjeringens dominans i BTC Holding

Etter USA finner vi El Salvador på denne listen, med 3,2 % av verdens statsandel(2 473 BTC).

I denne sammenhengen har myndighetene i El Salvador aldri solgt en eneste Bitcoin på markedet, i tråd med sin offentlig tilgjengelige kumulasjonsplan.

Deretter finner vi Ukraina som en av de største BTC-innehaverne. For å gjøre det lettere å donere penger til krigen begynte ukrainske myndigheter å akseptere Bitcoin. Landet ligger på tredjeplass på denne listen og eier 0,8 % av verdens samlede BTC-beløp(642 Bitcoin).

Akkurat som El Salvador har Ukraina ikke solgt noen av sine BTC per november 2023.

Litt under Ukraina finner vi Bhutan med 621 BTC (dvs. en andel på 0,8 %).

Når vi beveger oss nedover på listen, har Venezuela også en relevant andel av Bitcoin – 0,3 % – takket være sine 125 BTC lagret i en offentlig lommebok.

Nederst på listen finner vi et europeisk land. Finland beslagla 85 Bitcoin av juridiske årsaker og lovet å donere beløpet til Ukraina som støtte i krigen mot Russland.

Vi bør også ta hensyn til det indirekte eierskapet i BTC: Norge har for eksempel en eierandel på 2,14 % i MicroStrategy (MSTR).

Med tanke på MSTRs 158 400 bitcoin betyr dette at den norske staten indirekte eier 3 390 BTC – eller 4,4 % av verdens statsandel.

Regjeringene i Australia, Brasil, Tyskland, Nederland og Russland hadde tidligere til sammen 31 739 BTC, men har nå solgt alle sine Bitcoin-beholdninger.

Kilde: Forbes, PwC

Tabell 1: Antall (og andel) Bitcoin som eies av verdens regjeringer (november 2023) (Forbes)

RegjeringerBTC Holdings 2024Andel i %.
USA69,64090.3%
Norge3,3904.4%
El Salvador2,4733.2%
Ukraina6420.8%
Bhutan6210.8%
Venezuela2400.3%
Finland850.1%

Opprinnelsen til BTC som holdes av amerikanske myndigheter

Når vi ser på den enorme mengden BTC som den amerikanske regjeringen besitter, må vi svare på spørsmålet om kildene til denne kryptoskatten. Etter flere kryptoskandaler eier FBI flere kryptolommebøker og har valgt å selge bare en liten del av sin BTC-beholdning.

USAs største transaksjoner
Amerikanske myndigheters største transaksjoner.

En relevant del – 44 % – av BTC som ble beslaglagt av den amerikanske regjeringen gjennom FBI, kom fra Bitfinex-hackingen i 2016.

Under hackingen av Bitfinex-børsen stjal en gruppe hackere 119 752 Bitcoin.

FBI klarte å gjenfinne 79 % av de stjålne BTC (dvs. 95 000 BTC), mens resten anses som tapt for alltid.

Den resterende delen av de beslaglagte BTC kom fra Silk Road-operasjonen. FBI fikk fra de to grunnleggerne av Silk Road-plattformen henholdsvis 32,2 % og 23,8 % av det totale amerikanske BTC-beløpet som ble beslaglagt.

I mars 2023 solgte den amerikanske regjeringen Bitcoin for første gang, med en salgsoperasjon på 9 830 BTC på det åpne markedet.

Etter denne operasjonen fortsatte den amerikanske regjeringens Bitcoin-salg i et uregelmessig tempo, fra et lite salg på 10,30 BTC i juni 2023 til en lignende handel på 8 200 BTC måneden etter.

Det er også verdt å nevne at den amerikanske regjeringen har arrangert flere offentlige auksjoner for sine Bitcoin opp gjennom årene. Faktisk klarte Tim Draper å kjøpe 29 596 BTC til 640 dollar per mynt.

Kilde: US DOJ, Dune, The New York Times, Mempool USAs justisdepartement, Dune, The New York Times, Mempool, Cointelegraph

Tabell 2: Største enkelttransaksjoner i BTC utført av amerikanske myndigheter (US DOJ)

TransaksjonsdatoBTC Beløp
2020/11/03+69,370
2023/03/07-9,830
2023/07/12-8,200
2023/06/20-1,490
2022/03/25+1,210

Fra myndigheter til sluttbrukere

Når vi går fra myndigheter til sluttbrukere, er USAs dominans langt mindre tydelig. Faktisk viser det seg at fremvoksende land har langt større kjennskap til BTC enn de såkalte utviklede økonomiene i denne sammenhengen.

India har 85,5 millioner BTC-eiere
India har 85,5 millioner BTC-eiere.

I mars 2023 hadde India 85,5 millioner Bitcoin-eiere, noe som er en absolutt rekord på verdensbasis.

Til sammenligning hadde Kina bare 27,8 millioner BTC-innehavere.

Det amerikanske markedet ligger på tredjeplass på denne listen, med 20,5 millioner Bitcoin-eiere.

Det første afrikanske landet på rangeringen er nummer fire. Nigeria har angivelig 15,2 millioner BTC-eiere.

Brasil følger Nigeria på denne rangeringen takket være sine 14,3 millioner BTC-brukere.

I de såkalte utviklede landene finnes det 37 millioner Bitcoin-eiere, noe som tilsvarer en andel på 14 % av verdens befolkning.

Den klart dominerende gruppen i denne kategorien er fremvoksende økonomier, som har 66 % av den globale andelen BTC-eiere (dvs. 172 millioner).

I henhold til MSCIs offisielle landklassifisering kommer de fleste BTC-brukerne fra enten frontier-(16 %) eller standalone-nasjoner(4%).

Kilde: CoinShares, MSCI

Konklusjon

Bitcoins store utbredelse illustrerer dens innflytelse på globale økonomier, uavhengig av utviklingsstadium. Den amerikanske regjeringens betydelige beholdning, som primært er ervervet gjennom lovlige operasjoner, viser den digitale valutaens omstridte historie.

Samtidig opprettholder land som El Salvador og Ukraina sine Bitcoin-reserver for å sikre økonomisk stabilitet. Privatpersoner, særlig i vekstmarkeder, er pådrivere for demokratiseringen av denne digitale eiendelen, noe som understreker Bitcoins potensial til å endre finanssystemene.

Hvis vi ser bort fra private auksjoner, begynte den amerikanske regjeringen først å selge sin BTC-andel i 2023, og har ennå ikke avklart sine langsiktige intensjoner med hensyn til den store mengden mynt den eier.