level
Mid Level Reading
24 jan, 2024

Smart Contract Audit

En smartkontraktsrevisjon er en sikkerhetsvurdering utført av fagfolk innen cybersikkerhet for å sikre at koden i en smartkontrakt ikke inneholder feil eller sikkerhetsproblemer.

Hva er en Smart Contract Audit?

En smartkontraktsrevisjon er en grundig og systematisk gjennomgang av koden til en smartkontrakt som brukes til å samhandle med kryptovalutaer eller blokkjeder.

Formålet med en smartkontraktsrevisjon er å identifisere feil, problemer og sikkerhetssårbarheter i koden og gi anbefalinger og løsninger for forbedring.

Disse revisjonene er spesielt viktige for kontrakter som involverer finansielle eiendeler eller verdifulle gjenstander.

Navigere i kompleksiteten ved revisjon av smartkontrakter

Smartkontraktsrevisjoner er komplekse fordi smartkontrakter ofte samhandler med andre kontrakter, og integrasjoner med tredjepartssystemer kan introdusere ytterligere sårbarheter.

Som følge av dette kan revisjonen omfatte andre relaterte kontrakter og samspillet mellom dem.

Prosessen omfatter vanligvis både kjøring av tester og manuell kodeanalyse.

Siden smartkontrakter ofte håndterer betydelige beløp, kan en enkelt feil eller sårbarhet føre til store tap.

Brukere og interessenter av desentraliserte applikasjoner kan potensielt miste alle verdiene i økosystemet.

Derfor er smartkontraktsrevisjoner avgjørende for å sikre systemets sikkerhet og integritet.

Forbedre påliteligheten til smartkontrakter

Under en smartkontraktsrevisjon gir revisorene anbefalinger til prosjektteamet, og deres svar og tiltak dokumenteres i sluttrapporten.

Denne revisjonsrapporten fungerer som et autentisitets- og integritetsstempel for prosjektet, noe som styrker brukernes tillit og øker prosjektets troverdighet.

Revisjonsprosessen består vanligvis av flere trinn.

Innledningsvis blir teamet og revisjonsgruppen enige om revisjonens omfang og spesifikasjoner, med detaljer om smartkontraktens design, formål, arkitektur og annen relevant informasjon.

Deretter følger testfasen, der revisorer utfører enhetstester på enkeltfunksjoner og integrasjonstester på større kodeavsnitt.

Automatiserte verktøy for oppdagelse og analyse av feil kan brukes til å identifisere vanlige sårbarheter.

De siste trinnene

Til slutt utfører revisorer en manuell kodeinspeksjon for å forstå utviklerens intensjoner og tolke funnene i den sammenhengen.

Deretter utstedes revisjonsrapporten, som beskriver de identifiserte funnene og eventuelle løsninger som teamet har implementert.

Hvis du vurderer en revisjon av koden din, sjekk ut vår liste over beste smart contract audit selskaper.

Blokkkjeder
 • 18+
Pris
 • $5,000 – $150,000
Betalingsalternativer
 • Crypto/Fiat/HAI

Mer informasjon

Hacken is a trusted platform offering various cybersecurity services for all your cloud infrastructure of web3 business and projects. With the support and knowledge of their professional team and competitive pricing. Hacken plays a crucial role in addressing companies' security flaws in the Web3 ecosystem.


 • Comprehensive security services and audits.

 • Professional team experienced in cybersecurity.

 • Competitive pricing and discounts.

 • Highly trusted within the web3 community.

 • Limited availability.

 • Audits don't guarantee complete security.

Blokkkjeder
 • 25+
Pris
 • $15 000 – $25 000
Betalingsalternativer
 • Crypto/Fiat

Mer informasjon

CertiK is a leading blockchain security firm offering comprehensive services. While their audits and reviews are trusted, the cost may hinder smaller projects. CertiK's audits don't guarantee complete security, but their reputation and innovation make them significant in the industry.


 • Trusted audits for 220+ projects, securing $8B value.

 • Fast delivery, sometimes within 48 hours.

 • A comprehensive suite of security tools.

 • Reputation as a pioneer in blockchain security.

 • High costs and unaffordable for small projects.

 • Incidents involving previous audited projects.

 • Limited coverage may miss certain edge cases.