InterPlanetary File System (IPFS)

Hva er InterPlanetary File System (IPFS)?

InterPlanetary File System (IPFS) er et desentralisert og distribuert system for lagring og deling av filer.

I motsetning til tradisjonelle nettbaserte lagringssystemer som er avhengige av spesifikke serverlokasjoner, bruker IPFS en blokkjedelignende protokoll for å lagre og distribuere informasjon over et nettverk av noder.

Endring av måten innhold leveres på

I et tradisjonelt nettbasert system innebærer tilgang til en nettside at man bruker HTTP-adressen (Hypertext Transfer Protocol) for å hente siden fra en bestemt server.

I motsetning til dette fungerer IPFS ved å distribuere innhold gjennom den nærmeste tilgjengelige kilden.

Når du åpner en nettside via en IPFS Gateway, mottar du det samme innholdet, men det leveres til deg fra den nærmeste datamaskinen som allerede har åpnet siden fra IPFS.

IPFS fungerer som et peer-to-peer (P2P) distribuert lagringsnettverk som gir brukerne tilgang til innhold fra nettverkets distribuerte noder.

Denne desentraliserte tilnærmingen forbedrer tilgangshastigheten og øker sikkerheten for lagret informasjon.

Revolusjonerende innholdsgjenfinning med innholdsadressering

En viktig fordel med IPFS er bruken av innholdsadressering for å identifisere etterspurt informasjon.

I stedet for å basere seg på spesifikke adresser eller steder, bruker IPFS innholdsadressering for å hente relevant informasjon. Denne mekanismen ligner på hvordan et bibliotek fungerer.

Når du søker etter en bok på biblioteket, spør du vanligvis etter tittelen, som representerer innholdet.

I motsetning til dette vil et stedsbasert søk innebære å angi bokens hylle og gang.

IPFS baserer seg på innholdsnøkkelord for å hente ønsket informasjon, i stedet for å basere seg på spesifikke lagringsplasser.

Forbedring av Blockchain-prosjekter

IPFS har blitt populært i blockchain-prosjekter på grunn av sin fleksibilitet og sikkerhet.

Det har blitt et viktig verktøy for NFT-markedsplasser (Non-Fungible Token), slik at de kan lagre informasjon om verkene de publiserer.