HODL

Hva er HODL?

HODL er et akronym som står for «Hold On For Dear Life».

Det stammer fra en feilstaving av ordet «hold» og har blitt en populær meme og investeringsstrategi blant kryptovalutaentusiaster.

Begrepet refererer til praksisen med å kjøpe en kryptovaluta og holde den uten å selge, selv når markedet er volatilt.

Hva betyr HODL?

HODL betyr at man har til hensikt å beholde en kryptovaluta på lang sikt i troen på at den vil stige i verdi over tid.

Strategien går ut på å tåle markedets opp- og nedturer og holde seg investert til tross for svingninger.

Selv om det ikke finnes noen garanti for kursoppgang, mener tilhengerne av HODLing at det har vært gunstig tidligere, spesielt med kryptovalutaer som Bitcoin og Ethereum.

HODLing forbindes også med å holde seg rolig i perioder med markedsusikkerhet, ofte omtalt som FUD (fear, uncertainty and doubt).

De som praktiserer HODLing, tar sikte på å være robuste i slike tider og forventer å bli belønnet med positiv avkastning på investeringen.

Forståelse av HODL-strategien

HODL-strategien går ut på å opprettholde en sterk tro på investeringene og avstå fra panikksalg, selv i situasjoner med ekstrem markedsvolatilitet eller langvarige bear markeder.

Det er en langsiktig tilnærming som krever en urokkelig forpliktelse til å holde på kryptovalutaen uavhengig av kortsiktige kursbevegelser.

Selv om HODLing har vist seg å være lønnsomt for de som kjøpte Bitcoin til lave priser, er det ingen garanti for fremtidig lønnsomhet.

Fra og med november 2022 vil investorer som kjøpte Bitcoin i desember 2017 fortsatt gå med tap, til tross for perioder med overskudd.

HODLing blir ofte sett på som en investeringsstrategi som strekker seg over flere år eller tiår, og som baserer seg på antakelsen om at kryptovalutaer, særlig Bitcoin, etter hvert vil bli allment akseptert og bli en verdibeholdning.

Alternativer til HODLing

Daytrading er et alternativ til HODL-strategien.

Daytradere søker å tjene penger på kortsiktige markedssvingninger ved å kjøpe og selge aktiva innenfor relativt korte tidsrammer, for eksempel minutter, timer eller uker.

I motsetning til HODLing innebærer ikke daytrading å holde på aktiva over en lengre periode.

Utover HODLing

I tillegg til HODLing finnes det andre avledninger av begrepet.

BUIDL refererer til fokuset på å bygge applikasjoner og infrastruktur på toppen av blokkjedeteknologien i stedet for bare å investere i kryptovalutaer.

Ethereum-entusiaster og -utviklere omfavner ofte BUIDL-strategien for å utvide Ethereums økosystem innen desentralisert finans.

Konklusjonen er at HODL har blitt et sentralt meme i kryptobransjen og en del av den kulturelle identiteten til kryptoinvestorer som ser for seg en fremtid der kryptovalutaer potensielt kan konkurrere med eller erstatte tradisjonelle fiat-valutaer.