Flash Loan

Hva er et Flash Loan?

Et flash-lån er en type lån i det desentraliserte finansområdet (DeFi) som gjør det mulig for brukerne å låne og tilbakebetale penger raskt uten sikkerhet.

Det er en funksjon som tilbys av ulike plattformer, og som muliggjøres av funksjonene i Ethereums blokkjede.

Den unike mekanismen bak lynlån

I motsetning til tradisjonelle lån behandles og gjøres opp i en enkelt transaksjon, uten noen forsinkelse mellom låneopptak og tilbakebetaling.

Denne synkrone håndteringen muliggjøres av konseptet «atomic composability», der alle handlinger enten må lykkes eller mislykkes sammen.

Kapital uten sikkerhetsstillelse

Flash-lån er unike i den forstand at de ikke krever sikkerhet eller innebærer kredittrisiko, ettersom lånet tas opp og tilbakebetales i samme transaksjon.

Dette gjør flash loan svært kapitaleffektive og gir mulighet for betydelig belåning, noe som ikke er vanlig i tradisjonelle finansmarkeder.

Flash-låneangrep

Selv om flash-lån er raske og effektive, er de ikke immune mot utnyttelse.

Flash-låneangrep er ondsinnede aktiviteter der en angriper utnytter et flash-lån fra en utlånsprotokoll til å manipulere markedet ved hjelp av ulike uautoriserte teknikker.

Flash-låneangrep har fått oppmerksomhet på grunn av deres fremtredende rolle i det raskt voksende DeFi-området.

De har blitt et betydelig problem i 2021, og har ført til betydelige økonomiske tap på flere hundre millioner dollar.