Distributed Ledger Technology (DLT)

Forstå Distributed Ledger Technology

Distributed Ledger Technology (DLT) er et system der replikerte og synkroniserte hovedbøker deles mellom deltakerne i et desentralisert nettverk.

Disse hovedbøkene brukes til å registrere ulike interaksjoner, for eksempel transaksjoner, mellom deltakerne.

Alternativ til tradisjonelle forretningsreskontroer

Denne teknologien er et alternativ til de sentraliserte systemene som vanligvis brukes av bedrifter og finansinstitusjoner.

I tradisjonelle forretningsmiljøer er hovedbøker ofte komplekse, tungvinte, dyre og utsatt for manipulering.

Ulike reskontroversjoner kan lett bli usynkroniserte, noe som kan føre til at interessenter handler på grunnlag av feil eller ufullstendig informasjon.

En samarbeidsorientert tilnærming til dataintegritet

Desentraliserte hovedbøker kontrolleres derimot ikke av én enkelt enhet.

I stedet har hver deltaker eller node en identisk kopi av hovedboken, som oppdateres jevnlig.

Endringer i hovedboken avtales gjennom konsensus mellom deltakerne.

Alle deltakerne har like rettigheter, og det finnes ingen sentral mellommann som transaksjonene må gå gjennom.

Økt sikkerhet

Distributed Ledger Technology gir også et høyt sikkerhetsnivå.

Ved hjelp av kryptografiske hasher og digitale signaturer kan deltakerne verifisere ektheten til transaksjoner som er registrert i hovedboken, og bekrefte at de stammer fra legitime avsendere og ikke ondsinnede aktører.

Utforske allsidigheten til DLT

DLT forbindes oftest med Bitcoin, men har mange potensielle bruksområder i offentlige (f.eks. kryptovalutaer) og private miljøer, som f.eks. bedrifter.

Teknologien og protokollene som ligger til grunn for DLT, gjør det mulig for deltakerne å gjennomføre transaksjoner uten å måtte stole på en sentralbank eller clearinginstitusjon, ettersom systemet er designet for å fungere pålitelig selv uten slik tillit.