Automated Market Maker (AMM)

Forståelse av Automated Market Makers (AMM)

En automated market maker (AMM) er en desentralisert børsprotokoll (DEX) som gjør det mulig for brukere å kjøpe og selge digitale aktiva direkte uten en tredjepartsformidler.

AMM-enes primære funksjon er å automatisere prosessen med å prissette og matche ordrer på børsen ved hjelp av algoritmer for å fastsette aktivapriser og legge til rette for handler mellom kjøpere og selgere.

Denne desentraliserte tilnærmingen muliggjør tillitsløse peer-to-peer-transaksjoner og eliminerer behovet for forvaltere eller andre mellomledd.

AMM er populære på grunn av sin enkelhet, brukervennlige grensesnitt og lave transaksjonsgebyrer.

Tradere kan raskt åpne og lukke posisjoner uten å måtte forholde seg til komplekse ordretyper eller matchingsmekanismer som man vanligvis finner på tradisjonelle børser.

I tillegg er AMM ofte raskere og sikrere, ettersom de utnytter smartkontrakter og opererer på blokkjedenettverk.

Automatisert markedsmegler (AMM)
Hvordan Automated Market Maker (AMM) fungerer | Kilde: Crypto Robin

AMM og ordrebokmodellen

Det viktigste skillet mellom en AMM-modell og en ordrebokmodell ligger i mekanismen for prisfastsettelse.

I en AMM setter likviditetspooler automatisk priser basert på tilgjengelig likviditet.

På den annen side baserer en ordrebokmodell seg på at kjøpere og selgere setter sine egne priser, noe som gjør det lettere å finne priser.

Ved å utnytte likviditetspoolens automatiserte mekanisme eliminerer AMMs behovet for manuell prissetting.

En ordrebokmodell krever derimot at markedsaktørene manuelt setter priser og oppretter ordrer for kjøp og salg av aktiva.

I tillegg tilbyr AMM generelt lavere gebyrer og bedre likviditet enn ordrebokmodeller.

Fordeler og ulemper med AMM-er i DeFi

Fordeler:

 • AMM-modellen er et mer effektivt alternativ til tradisjonelle ordrebokbørser, og muliggjør direkte handel med digitale aktiva uten mellomledd.
 • AMMs likviditetspooler gjør det mulig å handle uten motparter, noe som øker tilgjengeligheten.
 • AMM er svært automatiserte, noe som eliminerer kompleksiteten forbundet med manuell ordrebokstyring.
 • Traderne nyter godt av lave gebyrer ettersom systemet opererer med minimale kostnader.
 • AMM tilbyr økt likviditet sammenlignet med tradisjonelle børser, noe som forbedrer handelsmulighetene.

Ulemper:

 • AMM er utsatt for kursglidning og forbigående tap, noe som kan føre til betydelige tap for tradere.
 • AMM-er har ofte et begrenset utvalg av aktiva, noe som begrenser tilgangen til markeder som er tilgjengelige på tradisjonelle børser.
 • Ondsinnede aktører kan utnytte AMM-enes automatiserte natur.
 • AMM kan være komplisert å forstå og bruke, noe som kan by på utfordringer for noen brukere.
 • AMM er et relativt nytt konsept, og det innebærer en risiko for feil eller sårbarheter i koden.
 • AMM er ikke alltid regulert, noe som kan føre til at brukerne er ubeskyttet i tilfelle hacking eller svindel.