Hva er NEO? Les om Kinas egen Ethereum

hva er neo?

Forstå Neo

NEO er den første desentraliserte open source (åpen kildekode) kryptovalutaen og blokkjede-plattformen lansert i Kina. Fordi NEO har flere av de samme grunnleggende målene som motparten er det mange som anser kryptovalutaen som Kinas svar på Ethereum.

”NEO ble skapt for å løfte dagens tradisjonelle økonomi inn i smartøkonomiens æra”

Målet med NEO er å tilrettelegge for fremtidens økonomi; det kryptovalutaens skapere viser til som en smartøkonomi. En smartøkonomi er en digitalisert versjon av økonomien vi har i dag, og baserer seg på kombinasjonen av digitale eiendeler/verdier, digital identitet og smartkontrakter.

Hva er digitale eiendeler/verdier?

Digitale eiendeler/verdier er digitaliserte versjoner av verdiene du allerede sitter med i dag. Ved å bruke blokkjede-teknologi kan en slik digitalisering gjennomføres desentralisert, men samtidig helt sikkert.

Se for deg at huset ditt er verdt 350.000 USD. Ved å digitalisere denne verdien får huset ditt et sertifikat på NEO-blokkjeden, som har en korresponderende verdi i digitalisert valuta. Når eiendeler og verdier digitaliseres blir det enkelt å selge og kjøpe dem helt sikkert, uten behov for mellommenn.

Hva er digital identitet?

En digital identitet er en elektronisk versjon av identiteten din. NEO vil bruke verifiseringsmetoder som fingeravtrykk, ansiktsgjenkjenning, stemmegjenkjenning og SMS for å sikre de digitale identitetene på plattformen.

Organisasjoner, bedrifter og enkeltpersoner vil alle kunne få utstedt en digital identitet, som sørger for tillit i de digitale transaksjonene. NEO vil utstede digital identitet i henhold til den internasjonale standarden for hva som kategoriseres som en digital identitet (PKI X.509-standarden).

Hva er smartkontrakter?

Enkelt forklart fungerer smartkontrakter som følger: Hvis A, så B. Hvis ikke A, så C. Denne typen digitale kontrakter ble definert som følger av Nick Szabo allerede i 1994:

”Når et forhåndsprogrammert vilkår utløses vil smartkontrakten effektuere de tilhørende kontraktbetingelsene”

Ved hjelp av blokkjede-teknologi har man et svært pålitelig system for smartkontrakter. Ved hjelp av desentralisert bekreftelse fra flere uavhengige parter er smartkontrakter så å si vanntette. De ligner på funksjoner vi allerede kjenner til fra bankverdenen, som eksempelvis AvtaleGiro.

En smartøkonomi er altså en desentralisert, sikker og digitalisert versjon av dagens økonomi. Ved hjelp av gjensidig tillit hos handelspartene, gjennomsiktighet, standardiserte kontrakter og regulering har NEO som mål å være plattformen for denne nye økonomien.

neo.
NEO Hjemmeside.

Hvilket Problem løser NEO?

De fleste kryptovalutaene som finnes, og særlig de eldste, ble utviklet som konkurrenter til tradisjonelle banker og nasjonaløkonomier. NEO er en plattform som på en realistisk måte forsøker å kombinere blokkjede-teknologien med en regjeringsregulert økonomi.

Faktisk utvikles denne plattformen for å kunne fungere under regulering av regjeringer. Dette gjør NEO til en svært attraktiv løsning også for tradisjonelle og etablerte bedrifter og organisasjoner, og ikke bare de som står i opposisjon til dagens tradisjonelle økonomiske systemer og strukturer.

Ved å basere plattformen sin på konvensjonelle verifiseringsmetoder, som er godkjent av regjeringer på verdensbasis, skaper NEO tillit og regulering av digital handel i en desentralisert økonomi. Utstedelse av digitale identiteter som del av plattformen er spesielt banebrytende her.

På lik linje med Ethereum sikter NEO seg også inn mot såkalte dApps, eller desentraliserte applikasjoner som kan utvikles på plattformen. Utviklere tiltrekkes ved at smartkontraktene til NEO (NeoContract) allerede er kompatible med språk som C#, Java og andre store programmeringsspråk.

Videre er det verdt å nevne at NEO har utviklet valutaen sin på en slik måte at det gagner eiere å holde på den. Dette forebygger mot en såkalt ’pump and dump’-trend, der folk kvitter seg med andelene sine ettersom kursen stiger. Mer om NEO og avkastningsvalutaen GAS litt lenger ned i artikkelen.

Hvilke Markeder Sikter NEO seg inn mot?

Plattformen til NEO har kapasitet til å støtte 10.000 transaksjoner i sekundet, som er svært høyt i forhold til de fleste andre kryptovalutaer på markedet. Til sammenligning har Visa en transaksjonskapasitet på cirka 24.000 transaksjoner i sekundet, mens Bitcoin ligger på mellom 3.3 og 8 transaksjoner i sekundet.

I så måte kan NEO i teorien implementeres av så å si alle næringer som driver handel på verdensbasis. Plattformen retter seg mot en ny digitalisert økonomi, og gjør det mulig å digitalisere eiendeler og verdier, samt gjennomføre sikre og troverdige transaksjoner direkte mellom tjenesteleverandør og kunde.

Det skal imidlertid sies at NEO har sitt fotfeste i Kina, og derfor er det kinesiske handelsmarkedet det naturlige utgangspunktet for plattformen.

Hvem står bak NEO?

NEO ble grunnlagt av Da HongFei og Erik Zhang i 2014. De to grunnleggerne grunnla også selskapet OnChain, som jobber direkte mot kinesiske bedrifter og Kinas regjering. OnChain leverer blokkjede-løsninger, og selv om NEO og OnChain ikke er det samme selskapet har de et tett samarbeid.

Når en kinesisk bedrift benytter seg av OnChains DNA-løsning (Decentralised Network Architecture) linkes den opp til NEO, og den desentraliserte økonomien her. Dermed vil implementering av DNA føre til økt bruk av NEOs plattform og utvikling i retning smartøkonomien grunnleggerne jobber mot.

Kjerneteamet til NEO er kinesisk, men utviklere av desentraliserte applikasjoner og smartkontrakter bidrar fra hele verden. Som en open source-løsning er NEO interesserte i at så mange utviklere som mulig benytter seg av plattformen for videreutvikling.

Hva er Formålet med Kryptovalutaen NEO?

NEO-plattformens token, eller kryptovaluta, heter også NEO. Videre operer plattformen med enda en valuta, som kalles for GAS. Tidligere hadde disse henholdsvis navnene Antshares og Antcoin, som gjorde det noe lettere å skille dem fra hverandre, samt forstå formålet med hver av dem.

Kryptovalutaen NEO kan sammenlignes med aksjer i et selskap. Når du eier NEO-tokens eier du en del av nettverket til NEO-plattformen. Det gir deg rettigheter til å stemme om bokføring, endringer på nettverket og lignende ting. Du holder altså en andel av selskapet NEO når du holder NEO-valuta.

NEO kan ikke deles opp slik de fleste andre kryptovalutaer kan. Andelene selges kun i hele deler, som betyr at den minste dividenden er 1. Dersom du eier NEO-tokens får du avkastning på ’aksjene’ dine. Denne avkastningen utbetales i kryptovalutaen GAS.

GAS fungerer på mange måter som den dagligdagse valutaen til NEO-plattformen. Denne brukes som kurs ved kostnader tilknyttet til transaksjoner, lagring av smartkontrakter og lagring av tokens for øvrig. Det er også GAS som eierne av NEO-valuta får utbetalt som belønning for å holde på plattformens tokens og GAS kan deles opp ned i 0.00000001-enheter.

I utviklingsfasen av plattformen og dens tilhørende tokens ble det generert 100 millioner NEO, hvorav 65 millioner er i sirkulasjon for kjøp og eierskap. GAS genereres på den annen side over tid, med estimert fullførelse i løpet av 22 år.

Hva er Fordelene med NEO?

Den kanskje største fordelen med NEO er at selskapet forsøker å skape en tjeneste for en etterspørsel som er på vei, men ikke enda kan anses som konvensjonell. Ettersom flere og flere bedrifter, privatpersoner og regjeringer får behov for sikker og digitalisert handel vil imidlertid NEO allerede stå klare med en plattform på plass.

Skalering er et stort problem med en rekke kryptovalutaer. Dersom nettverket ikke har kapasitet til å betjene alle transaksjonene som bestilles vil brukerne oppleve treghet og kanskje også feil i systemet. NEO har siktet høyt i utgangspunktet, med mulighet for flere tusen transaksjoner i sekundet.

Selv om NEO på mange måter ligner på Ethereum, spesielt med hensyn til desentraliserte applikasjoner, skiller plattformen seg ut fordi den sikter mot et system som kan reguleres. Regjeringer uttrykker allerede et ønske om mer gjennomsiktighet og identitetsverifisering i forbindelse med kryptovalutatransaksjoner. NEO baserer hele sin smartøkonomi nettopp på denne typen sikkerhet og synlighet.

Det bør videre nevnes at Kina er blant verdens største økonomier og har over en milliard innbyggere. Tradisjonelt har landet også en tendens til å søke mot egne løsninger innenfor teknologi, og unngå vestlige motparter (eksempelvis Alibaba i stedet for Amazon osv.). Dersom NEO kommer seg godt inn på markedet i Kina har den stort potensiale.

For at valutaen skal stige i verdi er NEO avhengig nettopp av implementering av plattformen på en slik stor skala. NEO forsøker å tilrettelegge for et skift av den tradisjonelle økonomien over i en digitalisert og desentralisert økonomi. Dersom plattformen lykkes med dette vil NEO-valutaen, altså andelene i selskapet, og GAS-valutaen stige kraftig i verdi.

Hva er Ulempene med NEO?

Den største utfordringen til NEO som en kryptovaluta er at den ikke kan deles opp i mer enn 1-enheter. Det er imidlertid mulig å holde desimaler på handelssider, og dermed står eiere i fare for å miste deler av valutaen når de overfører NEO fra en handelsside som Kraken eller Coinbase og over i en NEO-lommebok.

Selv om NEO forsøker å fylle et kommende behov innen fremtidens økonomi kan man ikke være sikker på at akkurat NEO vil velges som plattform for denne økonomien. At NEO er avhengig av implementering på stor skala for å stige i verdi kan anses som en svakhet ved systemet.

Det er videre viktig å huske på at for mange handler kryptovalutaer og blokkjede-teknologi om anonymitet. Det er mye som tyder på at fremtidens økonomi vil være en fusjon av den desentraliserte teknologien og regulering fra regjeringer. Allikevel setter NEO seg på mange måter i mot en av grunnverdiene ved kryptoverdenen, som kan komme til å bli en utfordring for plattformen.

Som idé er NEOs største utfordring det ambisiøse målet om å være en plattform for fremtidens økonomi. Det er mange ting som må gå riktig vei for at NEO skal få til dette. Samtidig kan NEO, om den lykkes, bli den første virkelig banebrytende leverandøren av en helt ny digitalisert smartøkonomi.

Mer:

Les mer om visjonen bak NEO her.

Les NEOs White Paper her.