Nybegynnerguide: Hva er en ICO?

hva er en ico

Når man begynner å sette seg inn i kryptovalutamarkedet og blokkjede-teknologien som understøtter det er det sannsynlig at man kommer over mange ukjente begreper. Et av disse, og spesielt dersom du er på utkikk etter investeringsmuligheter, er forkortelsen ‘ICO’.

Det er flere ting du skal være oppmerksom på når du starter som investor i kryptovaluta. Men selv om du har lært deg hvordan du kjøper Bitcoin og Ethereum er ICO-er noe ganske annet. Her forholder du deg til de helt nye prosjektene, som kan være både svært positive for lommeboken, men også lure deg trill rundt.

I denne guiden gir vi deg en grundig gjennomgang av hva en ICO er, viktige fallgruver du bør vite om før du investerer, samt akkurat hvordan du går fram for å investere i en ICO. Les videre, så blir det enklere for deg å sile de gunstige investeringsmulighetene fra de dårlige.

Hva er en ICO?

Vi begynner med å ta en titt på akkurat hva en ICO er samt litt om grunnlaget til denne innsamlingsformen.

Har du noensinne lurt på hvordan ny blokkjede-teknologi finansieres?

Dersom du har begynt å kikke på muligheten for å investere i kryptovaluta og blokkjede-teknologi har du sannsynligvis fått med deg spesielt én ting. Det er at det finnes utrolig mange forskjellige prosjekter du kan investere i. Vi har kommet langt siden tiden da Bitcoin var den eneste kryptovalutaen på markedet.

Så er det selvfølgelig gøy at det finnes så mange prosjekter man kan putte pengene sine inn i. Men hvis du tenker litt lenger begynner du kanskje å lure på akkurat hva det er som foregår bak teppet. De aller fleste kryptovalutaene som lanseres har en omfattende prosjektutvikling bak seg, og en rekke ansatte. Selv om mye blokkjede-teknologi baserer seg på frivillig arbeid er det ikke til å komme seg unna at alle disse kryptovalutaene koster penger å utvikle.

Hvordan finansieres egentlig utviklingen av kryptovaluta og nyskapende blokkjede-teknologi? Som med alt annet innen kryptoverdenen kan man sammenfatte trenden med ett ord: desentralisert. Og en ICO er nettopp det: En desentralisert måte å finansiere nye prosjekter innen kryptovaluta og blokkjede på.

Hva er en ICO?
Hva er en ICO?

ICO: Crowdfunding for innovasjon og kryptovaluta

ICO er en forkortelse for ‘initial coin offering’. Dette betyr at et blokkjede- eller kryptovaluta-prosjekt tilbyr tidlige investorer en mulighet til å finansiere prosjektet. I gjengjeld får investorene et antall tokens, eller verdibevis, forholdsmessig til hvor mye penger de satset på prosjektet med investeringen sin.

I prinsippet betyr dette at de som deltar i en ICO kjøper ‘aksjer’ i bedriften som arrangerer den. Man kan altså sammenligne en ICO med en folkefinansiering, der det blir mulig for folk over hele verden å investere i en ny kryptovaluta, et nytt blokkjede-prosjekt eller begge deler. Når ICO-en er over vil investorene motta verdibevisene sine. Vi skal kikke på hvordan strukturen for dette pleier å se ut litt lenger ned i denne guiden.

OBS: En ICO er ikke det samme som en IPO (initial public offering), og hovedforskjellen ligger i reguleringen av de to innsamlingstypene. En IPO gjennomgår strenge prosesser og har tilsvarende strenge regelverk å forholde seg til for å kunne lanseres. En ICO er på den annen side desentralisert, og følger derfor ingen spesifikke lover eller reguleringer. Altså er ICO-er uregulerte.

Hvem som helst kan lansere en ICO

Akkurat som at det finnes flere typer finansieringsstrukturer til bedrifter finnes det også mange typer ICO-er man kan investere i. En ny kryptovaluta er i mange tilfeller designet på toppen av en annen blokkjede (eksempelvis ERC-20 standarden til Ethereum). Andre prosjekter drifter sin egen blokkjede og er derfor mer omfattende.

Uansett hva slags type prosjekt det er snakk om har de alle til felles at hvem som helst kan lansere en ICO. Fordi dette baserer seg på investering fra folk over hele verden som har tro på prosjektet er man ikke avhengig av mye kapital for å lansere en ICO.

Faktisk kan hvem som helst laste ned åpen kildekode fra eksisterende blokkjeder og begynne å designe sitt eget prosjekt. Det er opp til deg som investor å sile disse prosjektene fra hverandre, slik at du ender opp med solide investeringer du kan føle deg helt komfortabel med.

Husk videre på at ICO-er er uregulerte. Når hvem som helst i tillegg kan lansere dem, og de er desentraliserte, betyr dette at man skal trå varsomt på denne siden av investeringsfronten. I denne guiden viser vi deg hva du bør være mest forsiktig med, slik at du ikke taper på investeringen din av årsaker som kunne vært unngått.

Hvordan Fungerer en ICO?

For at du skal kunne ta gode beslutninger er det viktig at du forstår litt mer om hvordan en ICO egentlig fungerer. Her tar vi en så forenklet gjennomgang som mulig.

Tillit og smartkontrakter i en ICO

Du har kanskje hørt at blokkjede-teknologi er et tillitsløst system? Man sier dette fordi man ved desentraliserte blokkjede-transaksjoner ikke er avhengig av å stole på en annen avtalepart eller en tredjepart. Og allikevel er det et litt feilaktig utsagn, for man er fortsatt avhengig av tillit. Det er bare at man setter sin lit til teknologi i stedet for mennesker.

Når du skal gjennomføre en transaksjon på blokkjeden må den verifiseres av det desentraliserte nettverket (x antall aktive noder bekrefter den opp mot foregående transaksjoner). Så snart dette skjer vil transaksjonen låses inn i hovedboken til blokkjeden – og kan dermed ikke endres på eller tukles med. Det finnes også transaksjoner som heter smartkontrakter, hvor man i bunn og grunn skriver en kontrakt på toppen av blokkjeden. Logisk programmering og kryptografi kjører deretter kontrakten.

Det er på denne måten man bruker smartkontrakter i en ICO. Når du melder deg på dugnaden med investeringen din (som oftest i form av en større kryptovaluta som ether eller bitcoins) inngår du en smartkontrakt med arrangøren. Dette betyr at så snart ICO-dugnaden er over vil enhetene du har til gode automatisk overføres til deg.

Smartkontrakten følger det som kalles for if this, then that-logikk, som egentlig bare betyr at den er sekvensbasert. ‘Hvis A, så B’ kan man også kalle den. Dermed er investeringen din sikret av en kontrakt på blokkjeden, som ikke kan endres på eller tukles med. Vær imidlertid oppmerksom på at dette overhodet ikke er det samme som at du garanteres en avkastning når du investerer i en ICO. Allikevel kan du føle deg sikker på at investeringsavtalen (x antall verdibevis for x antall kroner) vil overholdes.

Smartkontrakter og ICO-dugnader
Smartkontrakter og ICO-dugnader.

ICO i praksis: offentlig transaksjonshovedbok og verdibeviser

Samtlige transaksjoner som settes opp på smartkontrakter tilknyttet den ICO-dugnaden du har valgt deg ut skrives inn i den offentlige transaksjonshovedboken. Denne kalles også for blokkjedens ledger. Kontrakten kan se så enkel ut som dette:

 1. Maja har investert 1 ether (ETH) i prosjektet, som tilsvarer 1000 tokens
 2. ICO-dugnaden er over den 5. mai
 3. 10 dager etter den 5. mai skal alle investorer ha fått utbetalt sine tokens
 4. Den 15. mai får Maja overført 1000 tokens til kontoen hun har knyttet til investeringen

Hele sekvensen er programmert inn i smartkontrakten, og dermed i transaksjonshovedboken. Altså løper du ingen risiko for at investeringen din forsvinner – det ligger digitalisert automatikk i den, og du kommer derfor til å få utbetalt det du har blitt lovet.

Tokens kan oversettes til norsk som ‘verdibeviser’. De fungerer som et løfte som viser hvor mye prosjektet du har investert i skylder deg etter dugnaden er over. Disse verdibevisene gir deg mer enn bare tilgang på kryptovaluta. Som oftest blir du medeier av det desentraliserte nettverket, og kan dermed være med på å ta beslutninger i henhold til kryptovalutaens struktur og regler.

Utbetaling etter en ICO er gjennomført

Som vi så i eksempelsekvensen over vil du få utbetalt etter ICO-en er gjennomført. Som oftest vil du også motta en mail der du bekrefter lommebokadressen du ønsker å få verdibevisene dine overført til. Husk på at du nå har å gjøre med en splitter ny kryptovaluta, som sannsynligvis ikke synes på de store kryptobørsene.

Du er imidlertid også blitt den stolte eier av verdibeviser, eller ‘aksjer’, i et helt nytt kryptovaluta-prosjekt. Selv om bevisene kanskje ikke er verdt så mye i begynnelsen, eller kan brukes til noe konkret, så har du allikevel nå et delvis eierskap.

Mange investerer selvfølgelig i ICO-er for avkastningens skyld. Men ikke glem at du som investor ved et så tidlig stadium i tillegg er med på å utvikle et helt nytt prosjekt. Derfor er det viktig at du har tro på det du har puttet pengene dine inn i. Vi går gjennom viktige ting å huske på i forbindelse med ICO-dugnader litt lenger ned i guiden.

Blokkjede-teknologi og ICO-er
Blokkjede-teknologi og ICO-er.

Fordeler med en ICO

Så hvorfor bruker ikke nye kryptovaluta-prosjekter de samme innsamlingsmetodene som tradisjonelle bedrifter? Ville ikke det ha gitt dem et større fotfeste i et allerede etablert forbrukermarked? Det er mange fordeler med en ICO, og de henger tett sammen med fordelene man automatisk får med blokkjeden.

Sikret av blokkjede-nettverket

For mange er det utfordrende å sette seg inn i akkurat hvordan en blokkjede fungerer. Det er heller ikke spesielt rart, med tanke på at man har å gjøre med et helt abstrakt konsept. Den viktigste egenskapen til en blokkjede er at den kjører en protokoll som ikke kan tukles med. Det betyr også at blokkjeder, fra et datasikkerhetsperspektiv, er så å si vanntette.

Man kan si dette med bakgrunn i den offentlige transaksjonshovedboken alle blokkjeder kjører med. Tenk på hovedboken som et Excel-ark med oversikt over samtlige transaksjoner som noensinne har blitt gjennomført på blokkjeden. De er bekreftet ved hjelp av konsensus (enighet) på et desentralisert nettverk, og kan ikke endres på.

En ICO kjører med denne samme teknologien, enten med sin egen, nye blokkjede eller på toppen av en eksisterende blokkjede. Smartkontraktene sikres av det verdensomspennende nettverket av brukere, og når transaksjonene først er verifisert kan de ikke endres. Alle nye blokker på en blokkjede peker tilbake på foregående blokker, og det er umulig å bryte sekvenseringen.

Med andre ord legges din transaksjon om investering i prosjektet, samt prosjektets løfte om antall verdibevis til deg, inn i blokkjedens sekvens. Der er den låst til hovedboken, og programmert til å behandles uansett hva som skjer. For at en hacker skulle endret på denne kontrakten måtte hun eller han ha hacket hele nettverket av noder som bekreftet transaksjonen. Dette er i prinsippet umulig; ingen har lykkes så langt.

Desentralisert og globalt

Den andre viktigste egenskapen til blokkjede-teknologi handler om at nettverket som drifter teknologien er desentralisert. Dette betyr at det ikke finnes noe sentralt kontor, som et bankkontor eller annen sentralisert instans, som kontrollerer blokkjeden eller informasjonen på den. Alle nodene (brukere) på nettverket er en del av blokkjeden, uansett hvor de befinner seg, og transaksjonshovedboken er offentlig.

Altså er det dette nettverket du setter din lit til når du investerer i en ICO. Investeringen din sikres både desentralisert og globalt. I tillegg har ICO-dugnader den fordelen at hvem som helst fra hvor som helst i verden kan delta i dem. Dette er med andre ord noe litt annet enn dugnadene du kjenner fra borettslaget.

Du som investor kan ved hjelp av ICO-dugnader velge å investere i prosjekter i Asia, Sør-Amerika eller Afrika – beliggenhet har overhodet ingenting å si. I og med at innsamlingen kjøres på toppen av blokkjeden kan hele verden bidra og delta i det nye prosjektet.

Dette er også litt av ideologien bak nettopp blokkjede-teknologi. Noe av motivasjonen til Satoshi Nakamoto var å overføre transaksjonsmakten fra sentrale instanser til fellesskapet. ICO-dugnader viderefører i aller høyeste grad denne tankegangen.

Muligheten for enorm avkastning

Ved siden av det rent teknologiske og ideologiske skal vi heller ikke glemme det enorme økonomiske potensialet ICO-investeringer gir. Med disse dugnadene får du muligheten til å investere i prosjekter helt fra starten av. Skulle du være så heldig å investere i den neste Bitcoin- eller Ethereum-blokkjeden kan avkastningen bli enorm.

Husk at her kjøper du deg inn helt i begynnelsen av en kryptovaluta. Du er altså i forkant av prisutviklingen – selv før valutaenhetene blir tilgjengelige for allmennheten på kryptobørser. Se for deg at du kjøpte aksjer i Apple før bedriften ble verdt noe – eller var en tidlig investor i Bitcoin og blokkjedens valutaenheter (BTC).

ICO-dugnader gir deg muligheten til dette. Så skal det selvfølgelig sies at tiden hvor kryptovaluta fortsatt var noe nytt er forbi for lenge siden. Markedet begynner allerede å mettes, og det blir derfor mer og mer krevende å identifisere hvilke prosjekter som er verdt å investere i.

Allikevel skal du som kryptoinvestor være oppmerksom på hvor gunstige ICO-dugnader faktisk kan være. Det gjelder bare å gjøre grundig research, og holde seg unna de dårlige prosjektene.

Avkastning når du investerer i ICO-er
Avkastning når du investerer i ICO-er.

Fallgruver å være Oppmerksom På når du skal Investere i en ICO

La oss da ta en titt på de aller viktigste fallgruvene du kan møte på når du skal investere i en ICO. Disse er det viktig at du leser nøye gjennom og husker på, slik at du tar så gode investeringsbeslutninger som mulig.

Dokumentasjon til ICO-en og blokkjede-prosjektet

Forsøk å tenke på ICO-dugnadene du kommer over og vurderer som produkter du vurderer å kjøpe. Nettsiden til de aktuelle prosjektene kan vi deretter sammenligne med en selger som skal forsøke å få deg til å takke ja til produktet. Da sier det seg selv at det er viktig hvordan selgeren (prosjektet) presenterer produktet (kryptovalutaen).

En av de viktigste varsellampene på en dårlig ICO er mangelfull, dårlig, manglende eller uforståelig dokumentasjon. Alle ICO-dugnader du investerer i bør ha en såkalt white paper. Dette er et dokument som skal si noe om akkurat hvordan prosjektet kommer til å fungere – et dokument som på en teknisk, men forståelig måte, forklarer deg hvorfor prosjektet er vel verdt pengene dine.

Du bør definitivt ta deg tid til å i alle fall lese deg gjennom dette dokumentet. Ikke baser investeringen din på noen andres vurdering. Husk at dette er dine penger, og at du derfor, som en ansvarlig investor, skal vite akkurat hva du bruker dem på. Dersom det finnes ytterligere informasjon om prosjektet og hvordan det kommer til å fungere bør du lese gjennom denne også.

Man kan videre få et godt inntrykk av et investeringsprosjekt ved å se over nettsiden og sørge for å sjekke at alle fakta stemmer. Dette er spesielt viktig med tanke på samarbeid prosjektet hevder å ha sikret seg, for eksempel med banker eller andre etablerte institusjoner.

Svindlere og ICO-er
Svindlere og ICO-er.

Svindlere

Dessverre finnes det store mengder med svindlere innen kryptovalutaverdenen. Det er heller ikke så overraskende med tanke på at den preges av både anonymitet og desentralisering – og generell motstand mot det etablerte og regulerte. Allikevel må du som vurderer å investere i ICO-dugnader være spesielt oppmerksom på et så tidlig stadium i prosjektet.

Svindlerne blir mer og mer sofistikerte, og mange ICO-er som er ren svindel kan faktisk se ganske OK ut, både med tanke på dokumentasjon og nettside. Derfor er det kjempeviktig at du sørger for å forsikre deg om at samtlige prosjekter du vurderer faktisk er reelle. Du kan gå fram på flere måter for å få til dette.

Her er noen viktige spørsmål å begynne med:

 • Kan jeg bekrefte identiteten til alle som hevdes å stå bak prosjektet?
 • Finnes det informasjon om prosjektet på andre steder enn nettsiden? (Eksempelvis forum som Reddit, Bitcointalk eller Steemit)
 • Er dokumentasjonen gjennomgående og velskrevet?
 • Har prosjektet realistiske målsetninger?
 • Lover prosjektet avkastning? (OBS! Dette er alltidet tegn på en svindel – ingen seriøse kryptovalutaprosjekter vil love investorene sine konkrete avkastningsprosenter eller -beløp)
 • Kan jeg kontakte prosjektansvarlig? Får jeg et svar som er velskrevet og logisk?
 • Er beskrivelsen for hvordan man skal investere logisk og sammenhengende?

Dersom du forholder deg kritisk til ICO-dugnaden og sjekker alle disse tingene bør du klare å holde deg unna svindelforsøk. Tenk at alle ICO-er er skyldige i svindel til det motsatte er bevist, så unngår du å miste pengene dine.

Vær realistisk med forventningene dine

Den siste fallgruven handler mest om din egen innstilling til ICO-dugnadene du kikker på. Som sagt er potensialet for avkastning stort når man investerer så tidlig som mulig. Allikevel er det viktig at du ikke regner med enorm avkastning. Å investere i ICO-er vil alltid være risikabelt.

Det er spesielt viktig at du ikke har urealistiske forventninger til hvor raskt investeringen din kommer til å lønne seg. Husk på at kryptovalutaen, og eventuelt et underliggende blokkjede-prosjekt, er helt ny på markedet. Det vil ta tid før den får etablert seg skikkelig. Dermed kan det godt hende at du går i minus en periode, også etter du har mottatt verdibevisene dine.

Videre skal man aldri ta det for gitt at man har oppdaget den neste Bitcoin eller Ethereum. Gjør grundig research og sett deg skikkelig inn i de forskjellige ICO-dugnadene du vurderer. Sørg for at du har tro på prosjektet, og ikke bare følger en trend eller noen andres ord. De beste investeringene på kryptovalutamarkedet er de du har nok is i magen til å vente på. Da hjelper det å ha realistiske forventninger og tiltro til prosjektet man har investert i.

Slik Deltar du i en ICO

Da gjenstår det egentlig bare for oss å vise deg akkurat hvordan du deltar i en ICO. Dette vil variere noe fra det ene investeringsprosjektet til det andre. Allikevel er det visse fellestrekk og retningslinjer du bør følge for dem alle.

Finkjem markedet for potensielle investeringsmuligheter

Først og fremst: Det finnes et helt utrolig utvalg av ICO-er som du potensielt kan putte pengene dine i. Og da mener vi ikke inkludert svindelforsøkene; det er snakk om mange titalls prosjekter som driver innsamling på daglig basis.

Det betyr at det første steget du skal ta for å investere i en ICO er å finkjemme markedet for alternativene dine. Husk på det vi har sagt i denne guiden om hvor viktig det er at du faktisk har tro på de prosjektene du velger å sende penger til. Kryptovalutamarkedet er ekstremt turbulent og man skal klare å beholde fatningen som investor.

Start med å gjøre deg kjent med de eksisterende kryptovalutaene og blokkjede-prosjektene innen det området du ønsker å investere i. Det blir veldig mye lettere å vurdere nye lanseringer når du vet hva som allerede finnes av konkurranse. Etter du har gjort deg kjent med denne delen av markedet kan du begynne å vurdere ICO-dugnadene som tilbys.

Investeringsmuligheter og ICO-er
Investeringsmuligheter og ICO-er.

Børskonto, lommebok og bruksanvisningene til ICO-en

Så hvordan deltar man i en ICO? La oss si at du nå har kommet dit at du har valgt deg ut en tre-fire prosjekter som du ønsker å investere i. Du har norske kroner på kontoen din, og ønsker å kjøpe verdibevis fra ICO-dugnaden. For komme deg fra A til B må du gjennom en stegvis prosess, som egentlig er ganske enkel.

Hvis du ikke har investert i kryptovaluta tidligere har du sannsynligvis ingen konto hvor det er mulig for deg å kjøpe de digitale verdienhetene. Du begynner derfor med å opprette en børskonto på en såkalt kryptovalutabørs. Her blir poenget at du åpner konto med et sted som tar imot det som kalles fiat-valuta, eller tradisjonelle valutaer.

Vi anbefaler Coinbase til dette formålet. Dette er en oversiktlig børs som er enkel å komme i gang med, og som også gir deg mulighet til å lagre midlene dine. Ta en titt på hvordan investere i kryptovaluta under delen ‘Ditt første kjøp av kryptovaluta’ for å se hvordan du oppretter en konto på Coinbase.

Når du har overført de norske kronene dine over i børskontoen din må du kjøpe deg den kryptovalutaen ICO-dugnaden aksepterer. Ofte er dette enten strablecoins (USDT/USDC), bitcoin (BTC) eller ether (ETH). Etter du har kjøpt den mengden du skal investere med må du i de aller fleste tilfeller åpne en annen lommebok enn den du har på kryptobørsen.

Hold på investeringen din en stund

Du vil deretter motta en bekreftelse – en kvittering – på investeringen din, samt informasjon om når du kommer til å motta verdibevisene dine som oftest på e-post. Når tokens ankommer din lommebok avhenger av når prosjektet lanseres på en desentralisert børs (IDO) etter ICO-dugnaden er over. Da vil verdibevisene sendes til adressen du opprettet for å investere i prosjektet, etter du har bekreftet at det er her du ønsker å motta dem.

Verre enn det er det altså ikke å delta i en ICO. De aller fleste investorer vil på dette stadiet selvfølgelig være interesserte i å finne ut av om de har tatt et godt valg eller ikke. Her har vi egentlig bare ett viktig råd til deg: Hold på investeringen din. Aller best er det om du kan legge den vekk og glemme den litt bort.

Dersom du blir utålmodig kan du tenke på hvor lang tid det tok før Bitcoin eller Ethereum gikk fra å være verdt småpenger til milliarder. En sunn prisutvikling tar tid. Derfor ville det være dumt å selge verdibevisene dine og i etterkant oppdage at de kunne ha tjent deg godt med penger.

Som med all investering i kryptovaluta og turbulente markeder: Ikke invester mer enn du er forberedt på og komfortabel med å tape. Så lenge du gjør grundig research og tar gode valg vil dette også bidra til at det blir lettere å legge investeringen på is. Og så lenge du følger stegene i denne guiden er du på god vei til å investere i gunstige ICO-dugnader.

Kilder

Hackernoon.A Beginner’s Guide to ICO.

Master The Crypto. Beginner’s Guide to ICO Investing: How to Participate in ICOs.

Bitcoin Market Journal. ICO vs. IPO: What’s the Difference?