Skatteguide – dette gjør du når du fyller ut årets skattemelding!

Skatteguide

Nå er det tid for å fylle ut årets skattemelding, og som norsk statsborger er man pliktig til å oppgi alle inntekter og tap man har hatt det siste året, samt redegjøre for alle verdiene man hadde ved årsskifte.

Vi anbefaler å bruke Koinly til utregning av skatt for kryptovaluta. De håndterer skatterapportering enkelt for deg.

Norske banker og meglerhus for fond og akjser, melder inn verdiene du har stående hos de automatisk. Dersom du har lån, sparepenger, tjent eller tapt penger på aksjer og så videre, vil de rapportere dette til Skattetaten. Du trenger ikke å gjøre noe annet enn å kontrollere opplysningene som står ferdig utfylt i skattemeldingen.

Når det gjelder kjøp og salg av kryptovaluta, og verdien av det du eide ved årsskifte, er det ingen tredjepart som melder dette inn for deg. Du er selv pliktig til å oppgi hvor mye du har tjent eller tapt i løpet av året, og hva du eide ved midnatt 31. desember.

Det du trenger å vite er at når du har tapt penger skal du ha fradrag for det. Når du har tjent penger skal du skatte av gevinsten. Når du har eid noe ved årsskiftet skal verdien av dette rapporteres inn. Og alt skal rapporteres i norske kroner.

Utregning av skatt for skattemelding.
Utregning av skatt.

Hva Skal du Rapportere i en Skattemelding?

Skatteetaten ønsker å vite tre ting:

 1. Hvor stor var verdien av beholdningen din ved årsskiftet? 
  • Føres i post 4.5.4 – «Annen skattepliktig formue»
 2. Har du tjent penger på noen transaksjoner i [xyz-ips snippet=»thisyear»]?
  • Føres i post 3.1.12 – «Annen inntekt»
 3. Har du tapt penger på noen transaksjoner i [xyz-ips snippet=»thisyear»]?
  • Føres i post 3.3.7 – «Andre fradrag»

Har jeg Tapt eller Tjent Penger på et Transaksjon?

For å komme fram til om du har tapt eller tjent penger på en handel, må du regne ut inngangsprisen i norske kroner og sammenligne den med utgangsprisen i norske kroner. Skatteetaten er bare interessert i å vite om du har tjent eller tapt penger målt i norske kroner.

Du kan for eksempel ha eid en digital valuta som har tapt seg i verdi målt i Bitcoin, men som har økt i verdi målt i norske kroner. Da er det sistnevnte som er interessant for Skatteetaten.

For mange vil utfordringen være å vite hvilken informasjon man trenger og hvordan man går fram for å regne ut inngangsprisen i norske kroner på kjøpstidspunktet og salgsprisen i norske kroner på salgstidspunktet.

Denne Informasjonen Trenger du

Nedenfor gir vi deg først en liste over hvilken informasjon du trenger å finne for å regne ut inngangspris og utgangspris.

 • Trading pair – F.eks: USD/BTC (Dollar mot Bitcoin), BTC/LTC – (Bitcoin mot Litecoin), ETH/XRP (Ethereum mot Ripple) og lignende
 • Pris per mynt/token ved kjøp/salg
 • Bitcoin-pris på kjøpstidpunktet/salgstidspunktet
 • Dollar eller euro-kurs på kjøpstidspunktet/salgstidspunktet
 • Dato for kjøp/salg
 • Volum
 • Vekslingskurs mellom dollar eller euro og norske kroner på kjøpstidspunktet/salgstidspunktet

Når du har dette vil du kunne regne deg fram til inngangspris og utgangspris i norske kroner. Vi viser deg hvordan.

Hvordan Beregner du Gevinst og Tap?

Vi tar dette veldig grunnleggende og bruker eksempler for å gjøre det enklere for deg som leser å forstå sammenhengene.

Som nevnt innledningsvis er det forskjellen mellom inngangspris og utgangspris som avgjør om du har hatt en gevinst eller et tap. Dermed er først steg å beregne inngangsprisen.

Skatteberegning kryptovaluta (skattemelding)
Skatteberegning kryptovaluta

Det enkle eksemplet:

Dersom du har kjøpt kryptovaluta direkte med bankkort eller ved at du har overført penger til børser som Coinbase eller Kraken og handlet der, er utregningen relativt enkel. Her er det bare to valutaer som er involvert i transaksjonen. På disse børsene bruker man fiat (NOK, EUR, USD) til å handle for eksempel Bitcoin eller Ethereum.

Ved kjøp med bankkort har du betalt med norske kroner og inngangsprisen din er gitt med en gang. Den vil vises umiddelbart i transaksjonsoversikten i nettbanken din. Handler du via Coinbase vil transaksjonen gjøres i euro, men du vil se nøyaktig hvor mye du har blitt trukket i norske kroner i nettbanken. Dette gir deg inngangsprisen på det du har kjøpt, inkludert omkostninger.

I det andre tilfellet, hvor du overfører penger til Coinbase eller Kraken, veksler du dollar eller euro mot en digital valuta. Da må du foreta en liten utregning. Da bruker du vekslingskursen mellom EUR/NOK eller USD/NOK på kjøpstidspunktet for å regne ut hva du betalte i norske kroner. Skatteetaten godtar at du bruker Norges Banks valutakurser for å fastsette vekslingskursen.

Når du skal beregne inngangsverdien din kan du også ta med eventuelle gebyrer som påløpte ved kjøpet ditt. Når du skal beregne salgspris kan du trekke fra gebyrer, siden det reduserer det beløpet du sitter igjen med.

EKSEMPEL – BEREGNING AV INNGANGSPRIS OG SALGSPRIS

I mai 2017 kjøper du 1 Bitcoin via Coinbase for 6 500 euro. Du betaler også 130 euro i gebyr. På kjøpstidspunktet er vekslingskursen EUR/NOK lik 9,6.

Inngangsprisen blir da: 6 500 + 130 = 6 650 euro. I norske kroner: 6 650 x 9,6 = 63 840 kroner.

Nå har du inngangsprisen din. Dersom du skulle velge å selge hele eller deler av beholdningen din vil salgsprisen avgjøre om du har tjent eller tapt penger på handelen. Vi går igjennom tre scenarioer:

 1. Salg av hele beholdningen med gevinst
 2. Salg av hele beholdningen med tap
 3. Salg av halve beholdningen med gevinst

SALG MED GEVINST

I oktober velger du å selge alt du har. På salgstidspunktet er Bitcoin-prisen på 8 000 euro. Du betaler bare 10 euro i gebyr. På salgstidspunktet er EUR/NOK lik 9,4.

Salgsprisen blir 8 000 – 10 = 7 990 euro. I norske kroner: 7 990 x 9,4 = 75 106 kroner.

Når du sammenligner salgspris med kjøpspris finner du ut at du har tjent 75 106 – 63 840 = 11 266 kroner.

Dette er skattbar gevinst og skal beskattes med 24% for inntektsåret 2017. Beløpet skal føres i post 3.1.12 – «Annen inntekt».

Transaksjonen vil gi deg en skatt på 2 704 kroner. 

SALG MED TAP

I dette eksemplet har vi samme forutsetninger som over, bortsatt fra at prisen på en Bitcoin er 5 500 euro.

Salgsprisen blir 5 500 – 10 = 5 490 euro. I norske kroner: 5 490 x 9,4 = 51 606.

Denne transaksjonen gir et tap på: 51 606 – 63 840 = 12 234 kroner.

Dette er et fradragsberettiget tap og gir det et fradrag på 24% tapet. 12 234 kroner føres opp i post 3.3.7 – «Andre fradrag».

SALG AV DELER AV BEHOLDNINGEN MED GEVINST

I dette eksemplet tar vi utgangspunkt i at du selger 0,5 Bitcoin når kursen for en Bitcoin ligger på 8000 euro.

Inngangsprisen for det du selger her blir halvparten av det vi brukte som inngangspris i eksempelet over, altså 63 840/2 = 31 920 

Salgspris blir: 4 000 – 10 = 3 990 euro. I norske kroner: 3 990 x 9,4 = 37 506 kroner.

Når du sammenligner salgspris med kjøpspris her finner du ut at du har tjent 37 506 – 31 920 = 5 586 kroner.

Dette er en skattbar gevinst som føres i post 3.1.12 – «Annen inntekt».

De vanskelige tilfellene:

I eksemplet over var utregningen veldig enkel fordi det bare var to valutaer involvert i transaksjonen. Det er ikke alltid tilfellet når man handler kryptovaluta.

Når man bruker Bitcoin eller Ethereum til å handle andre kryptovalutaer, vil det være tre valutaer involvert i regnestykket for å finne inngangsprisen i norske kroner.

Dette må du gjøre i slike tilfeller:

 • Finn prisen du betalte målt i Bitcoin
 • Finn prisen på Bitcoin på kjøpstidspunktet, enten i dollar eller euro
 • Finn vekslingskursen mellom EUR/NOK eller USD/NOK på kjøpstidspunktet

Når du har disse parameterene klare kan du regne ut inngangsprisen din. Vi bruker et konkret eksempel ved hjelp av et screenshot av en handel for å vite hvordan du skal gå fram. Trykk på bildet for å forstørre.

Skatteberegning kryptovaluta

Steg 1: Finn relevant informasjon 

Dette er en handel som er utført på Binance og følgende informasjon er relevant for å regne ut inngangsprisen på handelen:

 • Pair: ICX/ETH
 • Pris: 0,007444ETH
 • Mengde: 19,97
 • Dato: 26.1.18

I tillegg må vi finne følgende informasjon:

 • Prisen per Ethereum på kjøpstidspunktet. (ICX er kjøpt med Ethereum i denne handelen)
 • Vekslingskursen mellom USD/NOK på kjøpstidspunktet

Nå har vi all den informasjonen vi trenger for å regne ut inngangsverdien på denne handelen.

Steg 2: Regn pris om fra ETH til dollar

Prisen per ICX-token var 0,00744 ETH. Dette gir en pris i dollar på: 0,00744 x $1 048 = $7,797.

Steg 3: Regn om pris til norske kroner

Dette regner vi videre om til norske kroner: $7,797 x 7,6918 = 59,97 kroner.

Nå har vi funnet inngangsprisen per ICX-token og det er den som er relevant for å beregne om et fremtidig salg vil føre til gevinst eller tap.

SALG MED GEVINST

Vi har ikke et screenshot av en logg for salg av ICX-tokens, men vi lager et hypotetisk eksempel for å beregne et eksempel hvor salg gir gevinst og hvor salg medfører et tap.

I dette eksemplet tar vi dermed egne forutsetninger. Vi tar følgende forutsetninger ved salget:

 • Pair: ICX/ETH
 • Pris: 0,009100
 • Mengde: 19,97
 • ETH-pris: $1 000
 • USD/NOK: 7,7

Steg 4 – Beregn salgspris 

Salgsprisenher blir: 0,009100 x $1 000 = $9,1.

I norske kroner blir det $9,1 x 7,7 = 70,07 kroner.

Dette gir en gevinst på 70,07 – 59,97 = 10,1 kroner per token.

I dette eksempelet kjøpte vi 19,97 tokens og solgte 19,97 tokens. Derfor gir hele transaksjonen en gevinst på: 10,1 x 19,97 = 201,68 kroner.

Dette er skattbar gevinst og skal føres inn i skattemeldingen i post 3.1.12 – «Annen inntekt».

SALG MED TAP

I dette eksempelet tar vi følgende forutsetninger:

 • Pair: ICX/ETH
 • Pris: 0,006100
 • Mengde: 19,97
 • ETH-pris: $1048
 • USD/NOK: 7,7

Salgsprisen her blir: 0,006100 x $1 048 = $6,39.

I norske kroner blir det $6,39 x 7,7 = 49,2 kroner.

Dette gir et tap på 49,2 – 59,97 = 10,77 kroner.

Tapet på hele transaksjonen blir 19,97 x 10,77 = 215,1.

Dette er et fradragsberettiget tap og skal føres inn i skattemeldingen i post 3.3.7 – «Andre fradrag».

Ved å følge disse stegene og hente fram den informasjonen vi har listet opp vil du kunne regne ut tallene som skal stå i de aktuelle postene i skattemeldingen din.

Tips til fremtiden

Dersom du trader aktivt vil du få mange transaksjoner å holde styr på til slutt.

Uansett om du er trader eller om du er en som kjøper noe og holder på lang sikt, vil det være svært nyttig å notere seg ned noen nøkkeltall når du gjennomfører en transaksjon.

Lag deg et regneark og noter ned tid, dato og de relevante vekslingskursene. Det kan også være hensiktsmessig å ta et skjermbilde av loggen din.

Selve utregningen er veldig enkel så lenge man har all relevant informasjon.

Verdi av Beholdningen din 31.12.2023

Du er pliktig til å melde inn hva verdien av beholdningen din var ved midnatt 31.12.2023 dette skal naturligvis også være i norske kroner.

Utregningen er veldig lik den vi har gjort når vi har beregnet inngangspris ved kjøp.

Når du skal gå tilbake i tid for å se hva prisen var ved midnatt 31.12 kan du enten bruke Coinmarketcap.com eller den børsen valutaen ble handlet på. Når du bruker Coinmarketcap får du prisen oppgir i dollar og i Bitcoin (Satoshi). Det enkleste er naturligvis å bruke dollarkursen og deretter regne om til norske kroner. Valutakursen finner du som kjent på Norges Bank sine hjemmesider.

Dersom du tilfeldigvis finner prisen i Ethereum eller Bitcoin, må du foreta samme utregning som vi gjorde i eksempelet i forrige avsnitt.

EKSEMPEL:

Du eier 3 Ethereum ved årsskiftet. Tallet som skal inn i skattemeldingen din finner du slik:

 • Kursen ved midnatt 31.12.17: $756 (Hentet fra Coinmarketcap.com)
 • USD/NOK: 8,2
 • Antall: 3

Verdien blir dermed 756 x 8,2 = 6 200 kroner. Beholdningen er dermed verdt 18 600 kroner. Dette tallet føres inn i post 4.5.4 – «Annen skattepliktig formue».

For at du som skatteyter må betale skatt på formue må nettoformuen din være høyere enn 1 480 000 kroner. Nettoformue er summen av alt du eier minus all gjelden din. Les mer her.

Skattemessig konsekvens av mining

Dersom du har minet Bitcoin eller andre kryptovaluta det siste året skal det føres som inntekt i skattemeldingen. Inntekten fastsettes til markedsverdien på utvinningstidpunktet. Dette regnes ut på samme måte om inngangsprisen tidligere i guiden.

Vi anbefaler at du leser deg opp på dette teamet på Skatteetaten sin nettside, da teamet kan være litt komplisert.

Krav til dokumentasjon:

Foreløbig krever ikke Skatteetaten at du sender inn dokumentasjon samtidig som du leverer skattemeldingen, men du er pliktig til å ha dokumentasjon klar dersom det skulle bli spørsmål i ettertid.

Foreløbig er det heller ingen fasit for hvordan du skal presentere utregningen og tallene du har lagt til grunn for utregningene dine. Skal det lages i Word, Excel eller håndskrevet på ark?

Du kan dermed bestemme formatet selv, så lenge du kan framstille utregningen på en ryddig måte og har brukt riktige nøkkeltall.

Skatteetaten opplyses det om at du er pliktig til å dokumentere følgende:

 • Transaksjonslogg for det du har solgt, Bitcoin-adressen som ble brukt ved transaksjonen og utgangsverdien
 • Dokumentasjon som viser dato for anskaffelse, Bitcoin-adressen som ble brukt og inngangsverdien.

På noen børser kan du laste ned loggen din, på andre kan du ikke det. I begge tilfeller kan det være hensiktsmessig å ta et skjermbilde, notere ned nøkkeltallene som vi har vært gjennom i denne guiden og lagre det på et trygt sted fram til skattemeldingen skal leveres.

I skattemeldingen kan du legge til flere poster som heter «3.3.7 – Andre fradrag», «3.1.12 – Annen inntekt» og «4.5.4 – Annen skattepliktig formue». Det betyr i prinsippet at hver trade og hver valuta kan legges inn separat. Her vil vi anbefale at du legger inn en samlepost for tap, gevinst og formue, og samler alt dokumentasjon i et dokument.

Slik legger du til en post i skattemeldingen