Varsling om Bull Run for Kryptovaluta i 2018

Bull Run for Kryptovaluta i 2018

Det er ikke til å stikke under stol at kryptovalutamarkedet er et svært turbulent og usikkert sted. Kursene hopper opp og ned som sprettballer – noen tjener seg rike, mens andre taper stort. Når muligheten for avkastning er høy vil risikoen alltid være stor, og derfor kan det være vanskelig å vurdere hvordan man bør investere i kryptovaluta.

Heldigvis finnes det eksperter som har inngående kunnskap om dette helt nye innen finanshandel. Men som med alt annet er det ingen overraskelse at også disse har svært så delte meninger om hvor utviklingen er på vei.

Er du i tvil om det fortsatt er noe poeng i å investere i kryptovaluta dette året? Skal vi tro på optimistene er Bitcoin og de andre krypto-kompisene sin vekst langt fra over.

Hva er en Bull Run?

Innenfor aksjemarkedet har man lenge brukt begrepene bull (okse) og bear (bjørn). Dette er to forklarende ord for hvordan man som investor ser på markedet i tiden som kommer. Helt enkelt forklart kan man si at en okse er en person som har tro på markedet, og at det vil fortsette å vokse. I et bull market går økonomien bra fra et generelt perspektiv, med hensyn til indikatorer som et voksende aksjemarked, stigende GDP og lav arbeidsledighet.

Bull Run in Crypto
Bull run.

Et bear market er uformelt definert som en 20% nedgang i generelle indekser for hvordan økonomien helst skal se ut. Dermed er en bjørn innenfor aksjemarkedet en person som har et forholdsvis pessimistisk syn på markedet i tiden som kommer. Innenfor kryptovaluta settes bears og bulls gjerne opp mot hverandre når man skal si noe om potensialet for videre prisutvikling.

En rekke eksperter varslet tidligere i februar om det som kalles for en bull run for kryptovaluta i 2018. Dette betyr at flere eksperter har tro på en ytterligere økning innen kryptovaluta-markedet for dette året. Noen tror til og med at den totale markedsverdien kan overstige 1 trillion amerikanske dollar.

Fortsatt usikker på hva er bull market og bear market? Les mer her.

Hvordan kan Markedet gå Opp når det har Gått så mye Ned?

Kryptovaluta-markedet hadde en luguber start i 2018. Akkurat da man trodde at den totale markedsverdien var på vei mot nye høyder ble den mer enn halvert på bare noen få uker. Bitcoin falt ned til langt under 10.000 dollar, og en rekke andre digitale valutaer gikk også kraftig tilbake. For skeptikere var dette beviset de hadde ventet på: boblen hadde sprukket.

Med stadig strengere regelverk og reguleringer, særlig i Asia, samt den naturlige turbulensen i kryptovaluta har det vært mye tvil om muligheten for videre vekst. Hvordan skal desentraliserte valutaer kunne florere når flere og flere regjeringer søker å kontrollere dem?

Thomas Glucksmann ved kryptobørsen Gatecoin mener at det er nettopp steget inn i den legitime økonomiske verden som kommer til å bidra til en verdiøkning på krypto-markedet. Han sa til CNBC at med mer regulering av børser, innmarsjen til institusjonell kapital og store teknologiske fremsteg alle vil føre til at kryptovalutaer når nye høyder i år.

Dette argumentet høres kanskje litt forvirrende ut. Det er vel negativt når regjeringer setter begrensninger og beskatter kryptovaluta? Husk på at kryptovaluta lenge har beveget seg langt under den allmenne finansielle radaren. Her har den ført til enorm avkastning for noen, men også muliggjort mye handel på svartebørsen.

Jo mer legitimt kryptovaluta som et konsept blir, jo større potensiale får den for implementering. Hvis Knut på 60 vet like godt hva Bitcoin er som David på 22 har plutselig markedet og muligheten for vidstrakt implementering vokst seg enorme. Hvis flere begynner å bruke kryptovaluta og teknologien som understøtter den vil verdien naturlig nok øke.

Jamie Burke: Markedet kan vokse til 1 Trillion Dollar

Jamie Burke er grunnleggeren av Outlier Ventures, en investorbedrift som i all hovedsak jobber med investering i blokkjede-prosjekter. Bedriften har blant annet investert tungt i det norske IOTA-prosjektet og tror på de teknologiske framskrittene blokkjede vil bringe oss.

Burke er en stor optimist og tror kryptovalutamarkedet vil fortsette å vokse i 2018:

«Vi tror det er sannsynlig at markedet vil gjennomgå en bull run etter februar, lignende, om ikke større enn fjorårets bull run, og potensielt vil nå 1 trillioner dollar-streken før en skikkelig krypto-vinter setter inn der markedet blir mer fokusert på solide markedsfundamenter.»

Jamie Burke

Da markedet nådde toppen tidlig i 2018 (7. januar) lå den totale markedsverdien på godt over 813 milliarder dollar. Det er imidlertid ingen tvil blant ekspertene om at prisveksten vi så før og like etter jul var uholdbar, og man forventet en sterk nedgang. Allikevel skal det sies at bare i juli 2017 lå markedsverdien på under 100 milliarder dollar.

Det er altså ikke helt vilt å tenke seg at den kunne stige med et par hundre milliarder dollar til. Og særlig ikke når man ser på den totale prisveksten i løpet av 2017. Samtidig skal man huske på at 1 trillion dollar er veldig, veldig mye penger.

Er det Realistisk at Markedet skal Vokse enda mer?

Det høres kanskje latterlig ut at enda flere midler skal inn i digitale valutaer dette året. På et eller annet tidspunkt må vel kryptovaluta-boblen sprekke? Svaret på dette spørsmålet kommer åpenbart helt an på hvem du er og hva du tenker om fremtiden til kryptovaluta og blokkjede-teknologi.

Husk at i de aller fleste tilfeller er kryptovaluta bare den synlige verdiskapningen av et underliggende prosjekt basert på blokkjede. I Bitcoins tilfelle brukes blokkjeden ene og alene til å sende mynter i digitale transaksjoner. På Ethereum-plattformen bygges det nye desentraliserte applikasjoner hver eneste måned.

For å forstå positive varslinger om kryptovaluta må man sette seg inn i teknologien bak; det er denne som reelt sett driver prisutviklingen. Og da blir spørsmålet et ganske annet. For da handler det ikke lenger om kryptovaluta-boblen. Da handler det om hvor stor tro man har på blokkjede-teknologi og potensialet den har til å revolusjonere økonomien og samfunnet vårt.

Kryptovaluta og blokkjede-teknologi er fortsatt noe helt nytt som bare en brøkdel av verdensbefolkningen benytter seg av. Og allikevel har markedsverdien allerede vært på opp mot 1 trillion dollar. Hvis man da ser for seg at en større og større andel av verden benytter seg av den underliggende teknologien er en prisstigning ikke så urealistisk allikevel.

Ran Neu Ner: Bitcoin avslutter 2018 på $50.000

Ran Neu Ner er programleder og ansvarlig for CNBCs Cryptotrader. Han har også grunnlagt Onchain Capital, som utvikler blokkjede-løsninger for bedrifter. I tillegg er Neu Ner en stor Bitcoin-entusiast, som på lik linje med Burke ser muligheten for en videre prisutvikling.

«For the record, I am pinning this tweet. Bitcoin will finish 2018 at $50.000»

Februar 2018 skrev Neu Ner følgende på sin Twitter-konto @cryptomanran:

Selv om ikke alle er like optimistiske som Neu Ner finnes det flere respekterte analytikere som mener Bitcoin vil overstige 25.000 dollar per stykk i løpet av 2018. Investorer må forvente seg mye turbulens som vanlig, men det er generelt stor enighet om at verdien kommer til å bevege seg oppover. Desverre så er det mange som tyr til å låne penger for å kjøpe mer krypto enn man kan håndtere…

Dersom du ønsker å investere i kryptovaluta i år er det absolutt viktigste at du investerer i prosjekter du har tro på. Husk at verdien av valutaen kun er så stor som implementering av den underliggende blokkjede-teknologien. Derfor bør alle investorer ta seg god tid til å gjøre seg kjent med aktuelle prosjekter.

Husk også på at investering i kryptovaluta alltid vil være turbulent og usikker. Hvis du skal investere må du være forberedt på å miste hele investeringen din.