20 okt, 2018

Bakkt – Endelig en Gladnyhet for Bitcoin Investorer

bakkt

Det forventes at plattformen, når den blir introdusert av Bakkt, vil åpne for storstilt introduksjon av institusjonelle investorer i kryptovaluta-markedet ved å introdusere lignende sikkerhet for Bitcoin futures som for andre typer futures. Det forventes også at Bakkt endelig vil kunne løse likviditetsproblemene Bitcoin har opplevd ved utvikling av en app, og gjennom samarbeid høyt profilerte partnere innen varesalg.

Utfordringer med Prissvingninger og Skalering

Kryptovalutaer har gjennom de siste 10 årene hatt en turbulent historie. Utrolig store verdier har blitt skapt, og store verdier har blitt tapt i et marked som har vært veldig turbulent etter enhver standard. Det verserer mange historier om folk som har kjøpt Bitcoin for bare noen få dollar, og som har blitt millionærer nærmest over natta på grunn av den eventyrlige prisøkningen.

Bitcoin var verdt en dollar eller mindre i de to årene mellom begynnelsen av 2009 og samme tid 2011. I Desember 2017 Nådde Bitcoin en verdi av rundt $20.000 før valutaen plutselig tapte en tredjedel av verdien over natta, og til slutt endte opp med å stabilisere seg på rundt $3.500 i begynnelsen av 2019.

Uberegneligheten og de store svingningene i Bitcoin og andre kryptovalutaer har lenge vært sett på som et problem av mange, men så lenge eventyret varte og valutaen nådde nye høyder nærmest på daglig basis var det få som klaget. Når ting plutselig gikk motsatt vei fikk pipa en annen låt, og fokusen kom tilbake på uberegneligheten.

For Bitcoin brakte den utrolige interessen i 2017 en ny utfordring på agendaen, nemlig kapasitetsproblemer med Proof of Work (PoW) modellen. Det store transaksjonsvolumet resulterte til tider i lange ventetider og høye kostnader for transaksjoner. Det viste seg at Bitcoin i sin eksisterende form ikke var et realistisk alternativ for dagligdagse transaksjoner. Kapasiteten var rett og slett ikke der. Resultatet er at Bitcoin til dags dato har forblitt et spekulasjonsobjekt som folk investerer i for å tjene penger på svingningene i markedet, eller for å diversifisere porteføljen sin, heller enn å bruke kryptovalutaen som et vanlig betalingsmiddel.

Lightning Network og en ny Rolle for Bitcoin

Satoshi Nakamoto, Den mystiske grunnleggeren av Bitcoin, gjorde det klart i sitt berømte Bitcoin Whitepaper at Bitcoin i utgangspunktet skulle være et digitalt betalingsmiddel, men problemene beskrevet ovenfor gjorde at dette ikke kunne oppnås gjennom Bitcoin sin opprinnelige design. Bitcoin måtte forandres for å kunne håndtere skaleringsproblemene.

Hvordan dette skulle gjøres førte til så stor uenighet at en splittelse resulterte i en avgrening av Bitcoin kalt Bitcoin Cash i 2017. Bitcoin Cash (BCH) var dominert av de som ville videreføre Bitcoin som et betalingsmiddel, mens den originale forgreningen av Bitcoin (BTC), også kalt Bitcoin Core, fortsatte i retningen av Bitcoin som et verdiobjekt.

Bitcoin har siden implementert Lightning Network som en løsning på kapasitetsproblemene. Lightning Network gjør det mulig å utføre nærmest umiddelbare betalinger på Bitcoin blokkjeden med millioner av betalinger per sekund. Det vil også gjøre det mulig å utføre betalinger på tvers av forskjellige blokkjeder. I Lightning Network brukes “sidekjeder” slik at transaksjoner kan gjøres fort og enkelt utenfor blokkjeden.

Blockstream er et av selskapene som har vært sentrale i utviklingen av Lightning Network, og det er nå dette selskapet som leverer teknologien, kalt Liquid, som Bakkt vil bruke for sin sidekjede.

Intercontinental Exchange og Bakkt?

Intercontinental Exchange (ICE) er en bedrift basert i USA. ICE driver flere aksjebørser og varederivatbørser, deriblant New York Stock Exchange som er den mest kjente. ICE sine børser handler med en rekke derivater for forskjellige råvarer. Slik som for eksempel gull, olje, gass, kakao, elektrisitet, kull.

ICE har sett seg ut Bitcoin og andre kryptovalutaer som et interessant marked, og noe som passer godt inn i deres portefølje. ICE har allerede interesser i kryptovaluta-markedet som deleiere av Coinbase. For å kunne dra best mulig nytte av mulighetene i kryptovaluta-markedet har ICE nå etablert Bakkt. Dette er et firma som vil etablere et åpent globalt nettverk for å kjøpe, selge, lagre og betale med kryptovaluta. På grunn av sidekjede teknologien vil transaksjonene gjennom Bakkt være lynraske Dette kan skje siden de faktiske transaksjonene  vil skje på en sidekjede utenfor selve blokkjeden som ikke bruker den ressurskrevende PoW teknologien.

Bakkt vil handle med Bitcoin futures, men et interessant punkt å merke seg er at er at Bakkt plattformen ikke vil tillate girede transaksjoner eller marginhandel der kreditt brukes til å handle større volum enn det man har tilgjengelig. Med Bakkt må kjøpere betale full pris, og vil motta Bitcoin fysisk innen en dag i det sikre “varehuset” til Bakkt. Med andre ord, Bakkt vil fasilitere handel i Bitcoin, ikke spekulasjon i prisen til Bitcoin.

Høyt Profilerte Partnere

Bakkt har som formål å løse noen av de generelle problemene som lenge har plaget kryptovaluta-industrien. Et av de første problemene Bakkt vil henge fingrene i er å gjøre Bitcoin transaksjoner mellom forbrukere og forhandlere mye lettere. Ideelt sett vil transaksjoner som nå gjøres med kredittkort kunne utføres like enkelt, hurtig og sikkert med Bitcoin gjennom Bakkt.

Bakkt har inngått partnerskap med IT kjempen Microsoft for å bidra med med infrastrukturen gjennom sin veletablerte skybaserte Azure databehandlings-produkt. Dette er en infrastruktur som de fleste har stor tillit til.

Partnerskapet med Microsoft er viktig for å øke kredibiliteten til prosjektets forvalting av store verdier. Folk flest stoler på at når en profesjonell aktør som Microsoft involverer seg i et prosjekt er det små sjanser for at prosjektet skal bli hacket.

For å kunne implementere effektiv bruk av Bitcoin i daglige transaksjoner har Bakkt inngått et samarbeid med Starbucks. Dette betyr at kunder hos Starbucks enkelt og greit vil kunne betale med Bitcoin gjennom Bakkt, men det er ikke alt. Plattformen vil også potensiale for å kunne handle med hvilke som helst andre digitale ressurser, tenk bonuspoeng, gavekort, kryptovaluta og krypto-tokener.

På grunn av størrelsen til Starbucks, deres tilstedeværelse over hele verden, og fordi deres transaksjoner er relativt små og mange, er Starbucks en potensielt veldig interessant case study. Dersom et system kan utvikles som virker hos starbucks er det gode sjanser for at det også vil virke for forretninger av mange typer over hele verden.

En tredje partner er Boston Consulting Group (BCG), et av de best kjente navnene i konsulentbransjen, så da sier det seg nesten selv at organisasjonen kommer til å bli satt opp på en måte som passer seg for en Fortune 500 bedrift.

Starbucks
Starbucks

Institusjonelle Investorer

Så langt har institusjonelle investorer stått for en veldig liten del av all handel i Bitcoin. Dette har sine grunner. Kryptovaluta-markedet mangler nemlig noen viktige typer tjenester som er viktige forutsetninger for institusjonelle investorer.

Forvaltningstjenester er tjenester som holder og forvalter pengene dine. For forvaltningstjenester kan kryptovaluta være ganske skremmende. Man kan se på krypto-børser for å få et overblikk over hvor stort problemet er. Hver dag blir i gjennomsnitt verdier tilsvarende 2,7 millioner dollar stjålet fra krypto-børser dersom man ser på tallene fra 2018. Desto større verdier du forvalter desto mer attraktiv blir du som et mål for angrep fra hackere. Dette er et nøkkelområde som forståelig nok skremmer bort mange institusjonelle aktører.

Derivater inkluderer futures og opsjonskontrakter som vanligvis brukes av investorer som spekulerer i prissvingninger i markedet for produkter eller finansielle ressurser av forskjellige typer. Derivatmarkedet er viktig for å stabilisere priser i markedet slik at bedrifter for eksempel bedre kan planlegge sine utgifter. Dette gjøres ved at en investor overtar risikoen for prissvingninger med en potensiell profitt når prisen på varen selges til en lavere pris.

Futures og opsjonskontrakter kan føre til en høyere grad av stabilitet i prisen på Bitcoin ved at avtaler blir gjort der Bitcoin blir solgt i fremtiden til avtalte priser. Det kan også føre til store verdistigninger for Bitcoin ettersom det sannsynligvis vil trekke til seg penger fra det internasjonale derivatmarkedet, og her er det snakk om store mengder penger. I følge Bank for International Settlements var verdien av utestående derivatkontrakter i 542.4 trillioner dollar i 2018.

Sentralisering av en Desentralisert Kryptovaluta

Ulempene forbundet med Bakkt er for det meste relatert til ideologi. Det er mange som ser Bakkt som et eksempel på at den etablerte finansindustrien forsøker å ta over kontrollen av Bitcoin. Dersom Bakkt blir en suksess vil resultatet unektelig bli mer sentralisering av valutaen. Bakkt vil for eksempel kunne utøve stemmeretten for alle Bitcoin de holder på vegne av kunder, noe som automatisk vil kunne gi Bakkt en stor innflytelse på den videre utviklingen av Bitcoin.

Vekst og Optimisme

For de fleste som sitter på Bitcoin finnes det lite å klage på med hensyn til Bakkt. Dette er sannsynligvis gjennombruddet mange har sittet og ventet på som kan snu markedets negative trend. Det er liten tvil om at en suksessfull implementering av planene til Bakkt vil styrke prisen på Bitcoin betydelig, og kanskje en rekke andre kryptovalutaer med den som følge av generell optimisme i krypto-miljøet.

Bakkt vil også mest sannsynlig bidra til å redusere prissvingninger i markedet noe, og dermed gjøre det lettere å bruke Bitcoin i daglige transaksjoner, som igjen gjerne kan virke positivt på Bitcoin prisen også utenfor Bakkt sin plattform.