YTD (hittil i år)

Hva er Year to Date (YTD)?

Year-to-date (YTD) er et mål som brukes til å måle utviklingen til en eiendel eller investering fra begynnelsen av inneværende kalenderår og frem til i dag.

Den viser hvordan eiendelen har prestert i den aktuelle perioden.

Sporing av YTD-resultater

YTD brukes ofte i finansmarkedene for å evaluere utviklingen i aksjer, obligasjoner, aksjefond og andre investeringer.

Det gjør det mulig for investorer å følge utviklingen i investeringene sine og ta informerte beslutninger basert på resultatene frem til i dag.

Det er viktig å merke seg at YTD-utviklingen bare er ett mål på en eiendels utvikling, og at den bør vurderes sammen med andre relevante faktorer og beregninger for å få en helhetlig forståelse av den samlede utviklingen og potensielle fremtidsutsikter.