Bevis på reserver (PoR)

Hva er Proof of Reserves (PoR)?

Proof of Reserves (PoR) er en metode for å bruke kryptografisk verifisering for å påvise besittelse av digitale eiendeler.

Sentraliserte børser bruker det for å demonstrere sin soliditet og forsikre kundene om at børsen vil være i stand til å utbetale kundeinnskudd i tider med markedsvolatilitet.

PoR refererer til digitale eiendeler som er verifisert gjennom metoder i kjeden, for eksempel sporing av lommebøker.

Det inkluderer ikke eiendeler utenfor kjeden, som kontantreserver eller andre fiat-aktiva.

Hva betyr bevis på reserver?

Proof of Reserves ble populært etter kollapsen i FTX, som ble insolvent etter å ha brukt kundemidler til å dekke hull i balansen til sin tradingavdeling, Alameda Research.

Andre sentraliserte børser reagerte på kravet om offentlige bekreftelser på sine reserver ved å publisere eller love å publisere bevis på reserver.

I teorien skal bevis på reserver forsikre kundene om at depotmottakeren er solvent og øke tilliten til virksomheten.

I praksis er det imidlertid mulig å manipulere eller forfalske reservebevisene, og det er ikke sikkert at de gir et fullstendig bilde av situasjonen.

Håndtering av eiendeler utenfor kjeden

PoR sier heller ingenting om eiendeler eller forpliktelser utenfor kjeden.

En depotmottaker kan ha flere eiendeler utenfor kjeden eller i skjulte lommebøker.

Derfor er det nødvendig med en fullstendig revisjon for å garantere fullstendig informasjon i et PoR-testamente.

Det kan ses som et forsøk på selvregulering og på å øke brukernes tillit i møte med mistillit til kryptoselskapenes forretningspraksis.

Hvorfor trenger vi bevis på reserver?

PoR er nyttig av flere grunner:

  • En PoR-attestasjon signaliserer årvåkenhet med hensyn til en børs’ soliditet. Det øker brukernes tillit til en depotbank og vitner om en viss grad av åpenhet som depotbanken garanterer.
  • PoR er et middel til selvregulering. Selv om enkelte børser ikke er regulert i USA, kan PoR resultere i en gunstigere behandling av amerikanske myndigheter og større tillit blant brukerne.
  • PoR gjør det vanskeligere å skjule ulovlig og uetisk forretningspraksis, som for eksempel å pantsette brukernes innskudd på nytt.

PoR er likevel ikke upålitelig. Det er basert på frivillighet og garanterer ikke full åpenhet om depotmottakerens økonomiske situasjon.

Med tanke på bransjens dårlige resultater når det gjelder åpenhet om kundenes midler, anser mange det imidlertid som en begynnelse på å etablere en minimumsstandard for selvregulering.

I tillegg oppfordres børser og långivere til og står fritt til å søke ytterligere regulering for å øke sitt omdømme i markedet og vinne kundenes tillit.

Fordeler med bevis på reserver

Fordelene med PoR kan oppsummeres som følger:

  • Tillit: PoR-attester øker tilliten hos både kunder og bransjeaktører.
  • Revisjon: PoR er et første skritt mot å demonstrere full soliditet og gjør det mulig å spore digitale eiendeler som eies av et selskap.
  • Bedrageri: PoR etablerer en basislinje for beste praksis når det gjelder økonomisk åpenhet og avskrekker brukere fra å handle med selskaper som ikke gir slike bekreftelser.
  • Kundebeskyttelse: PoR viser vilje til å beskytte eiendeler og prioritere kundenes interesser.
  • Motpartsrisiko: PoR kan bidra til å redusere fryktdrevne bankstormløp som følge av usikkerhet rundt soliditeten til en depotmottakers aktiva.